Záložné právo na byt

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Záložné právo na byt

Re: Záložné právo na byt

by trillan » 14.6.2018, 8:14

Dobrý deň.

Tu platí vždy pravidlo, že žiadosť vždy adresujete príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ktorý je príslušný na vybavenie (riadite sa vždy podľa toho, v ktorom okrese sa nehnuteľnosť nachádza).

Ak sa nemôžete, alebo nechcete dostaviť osobne na príslušný úrad, môžete (tak ako Vám to uviedol lukas) podať žiadosť poštou.

V prípade, že žiadosť doručíte (je jedno či osobne alebo písomne) inému odboru (nemusí byť len katastrálny), ktorý nemá v kompetencií vybaviť Vašu žiadosť, tento odbor je zo zákona povinný v zákonnej lehote na vybavenie preposlať Vašu žiadosť príslušnému odboru a dať Vám to aj na vedomie. Tu však sa však často stretávam s názorom ľudí, že katastrom to dlho trvá, avšak je potrebné si uvedomiť, že v tomto prípade samotná lehota na vybavenie začne plynúť až dňom preposlania žiadosti a nie dátumom, kedy ste Vašu žiadosť adresovali inému úradu (inými slovami chyba je teda na strane žiadateľa, aj keď si to často ľudia nechcú priznať a neopodstatnené nadávajú na úradníkov).

Re: Záložné právo na byt

by lukas » 12.6.2018, 16:03

Pokiaľ potrebujete spraviť podanie týkajúce sa nehnuteľnosti v inom okrese, môžete ho zaslať poštou.

Záložné právo na byt

by Lubica » 12.6.2018, 14:48

Prosím Vás o informáciu, či môžem sa prihlásiť ako vlastník bytu v Michalovciach, ak byt je v Košiciach, prípadne na ten istý byt záložné právo urobiť na katastrálnom úrade v Michalovciach, ak je byt v Košiciach.

Top