vyčlenenie spoluvlastníckeho podielu

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: vyčlenenie spoluvlastníckeho podielu

Re: vyčlenenie spoluvlastníckeho podielu

by Dusan Filo » 17.3.2019, 22:28

Visporiadanie,financi,z pozemkou dedickeho konania

Re: vyčlenenie spoluvlastníckeho podielu

by trillan » 12.3.2019, 11:42

Dobrý deň.

Len by som doplnil, že GP by mal byť vyhotovený tak aby ku každému novovytvorenému pozemku bol prístup (inak vytvorite iný právny problém) a zároveň účastníkom zmluvy bude aj oprávnený z vecného bremena.

Re: vyčlenenie spoluvlastníckeho podielu

by Guest84 » 8.3.2019, 17:38

Nie, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva formou rozdelenia nehnuteľnosti musí byť vykonané formou zmluvy, t.j. aby nastal taký stav a vy ste sa stali výlučným vlastníkom časti nehnuteľnosti, ktorá zodpovedá výške Vášho spoluvlastníckeho podielu, musí byť spísaná zmluva medzi spoluvlastníkmi. Takáto zmluva podlieha vkladu do katastra nehnuteľností, Váš podpis a podpis na zmluve druhého spoluvlastníka (súkromnej osoby) musí byť overený, podpis SPF na zmluve sa neoveruje.

V prípade, že chcete iba zapísať geometrický plán do katastra nehnuteľností pričom všetci traja spoluvlastníci naďalej ostanú spoluvlastníkmi, novo rozdelených nehnuteľností, ktoré vzniknú zápisom geometrického plánu, k takémuto úkonu Vám stačia aj súhlasy (prehlásenia) s podpismi bez úradného overenia.

vyčlenenie spoluvlastníckeho podielu

by rudo777 » 8.3.2019, 14:04

Dobrý deň.

Rád by som vás poprosil, či by ste mi nemohli popísať postup ohľadom vyčlenenia mojho spoluvlastníckeho podielu. Situácia je nasledovná :
- traja spluvlastníci, pričom jeden z nich je Slovenský pozemkový fond, ktorý ma v správe podiely po neznámych vlastníkoch. Ďalši je známy vlastník
ako súkromná osoba.

Nejedná sa o stavebný pozemok, ale záhrady s vecným bremenom.

Mam už vypracovaný geometrický plán, ktorý bol na katastri zatiaľ len overený, nie zapísaný. Tento GP planujem poslať na Fond a ďalšiemu spoluvlastníkovi. Bude mi, prosím, stačit od SPF a ďalšieho spoluvlastníka súhlas vo forme listu s podpisom (bez overenia notárom) ? Samozrejme súhlas sa bude týkať mnou navrhnutého rozdelenia pozemku zakresleného do daného geometrického plánu.

Bude, prosím, tento písomný súhlas dostatočný na to, aby sa daný GP nechal finálne zapísať na kataster ? Je nutné žiadať od týchto spoluvlastníkov i ďalšie veci atd. ?

Ďakujem za pomoc.

Top