Duplicitný zápis parciel v dvoch PKV a iné

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Duplicitný zápis parciel v dvoch PKV a iné

Re: Duplicitný zápis parciel v dvoch PKV a iné

by trillan » 17.4.2019, 7:52

Dobrý deň.

Ta hypotéza, ktorú uviedol lukas je dosť pravdepodobná, zistite si podľa vlastníka uvedeného v PKN vložke (napr. na príslušnom urbáre) či predmetný pozemok bol súčasťou tzv. "spoločnej nehnuteľnosti".

Re: Duplicitný zápis parciel v dvoch PKV a iné

by lukas » 17.4.2019, 6:04

Stretol som sa zo zápisom, kde urbárska obec v katastri A mala vo vložke v tomto katastri zapísané parcely z katastra B. V oboch vložkách v oboch katastrálnych územiach však bol zápis s odkazom na druhú vložku (v danom prípade išlo o obec v doline bez lesov, ale urbariát vlastnil lesné pozemky v neďalekej podhorskej obci).
Samozrejme zápisy boli bez vlastníkov, keďže ich evidenciu si viedla urbárska obec.

Re: Duplicitný zápis parciel v dvoch PKV a iné

by Kamenický » 16.4.2019, 14:31

Pekný deň,
veď práve , že neexistuje žiaden zápis na PKV o odpise. Tieto dva katastre sú nezávisle a parcely vzdialené od seba cca 15 km.Je pravdou, že parcely sú len prečíslované / čiastočne preložený odsek /. Okrem toho sú niektoré parcely odpísané, v A podstate je parcela podčiarknutá a v B podstate je údaj o odpise. Práve že na obidvoch PKV je v A podstate staršie očíslovanie parcely podčiarknuté - odpísané, ale zároveň v obidvoch PKV sú parcely zapísané pod novým očíslovaním.

Re: Duplicitný zápis parciel v dvoch PKV a iné

by trillan » 16.4.2019, 12:48

Dobrý deň.

Najprv k tej druhej otázke by som doplnil, že k takejto listine by ste sa mali dopracovať na príslušnom katastrálnom odbore do ktorého spadá príslušne katastrálne územie, resp. tam kde bolo pôvodne evidované. Potom ostávajú už len štátne archívy.

A k tej Vašej prvej otázke, všetky zmeny, ktoré nebolo možné vykonať v pôvodnej PK vložke (napr. predaj jedného pozemku a v PK vložke ich bolo viac) boli vykonávané presne spôsobom ako to uvádzate. Z uvedeného dôvodu je v oboch vložkách uvedený predmetný text, aby sa vedelo akým spôsobom bol pozemok odpísaný, resp. zapísaný. Upresním len, že takáto zmena by mala byť v časti A - majetková podstata vyznačená, a to tak, že predmetný pozemok by mal byť podčiarknutý červenou farbou. Z časti B je však jednoznačne zrejmé, že pozemok v pôvodnej PK vložke už nie je evidovaný (aj keď ho tam vidíte) a vlastnícke práva už vychádzajú z novej PK vložky, ktorou tiež disponujete.

Podotýkam, že takýmto zápisom nedošlo k prečíslovaniu pozemku, len došlo k zmene evidovania vlastníckych práv k predmetnému pozemku.
Ako by ste si predstavovali odpisovanie z PK vložky, napr. tak že zápis prebielite ale cely preškrknete, aby ste nevedeli čo tam bolo? Je si potrebné uvedomiť, že tento stav je v dobe, keď vlastniť pero a papier boli pomaly prepych a neporovnávať to s dnešnou dobou.

Ty traja s krížikmi zrejme už asi boli v čase zápisu mŕtvy a na bližšie info slúži ten odkaz v nemčine (niekde v pozemkovej knihe, môže to byť priamo v PK vložke, v zozname parciel alebo vlastníkov alebo aj inej časti, ktorú tvorila pozemková kniha).

Inak Vaša otázka je veľmi nepresne uvedená, ak sa jedná o rôzne pozemkové knihy z rôznych katastrálnych území, mohlo kľudne dôjsť aj ku zmene katastrálnej hranice a to z dôvodu napr. stotožnenia z územno-správnym celkom, vytvorením novej obce regulácie potoka, terenými zmenami a podobne....najlepšie by Vám odpovedali z daného regiónu, napr. straší geodeti, katastrálny znalci, katastrálnici,obecný poslanci, urbárnici a pod.

Re: Duplicitný zápis parciel v dvoch PKV a iné

by j. Kamenický » 16.4.2019, 8:06

Vďaka za odpoveď druhej otázky, ale prosím aj o odpoveď prvej, prečo je evidovana cudzia parcela na inej PKV?

Re: Duplicitný zápis parciel v dvoch PKV a iné

by Guest84 » 15.4.2019, 17:36

Áno, od roku 1950 - 1964 sa vyžadovalo privolenie ONV, ktoré bolo podmienkou aby zmluva nadobudla právoplatnosť, v súčasnosti je to ekvivalentné povoleniu vkladu do katastra.

Duplicitný zápis parciel v dvoch PKV a iné

by j. kamenický » 15.4.2019, 9:43

Pekný deň, získal som niekoľko kopii PKV našej obce. Dve PKV ma veľmi zaujali a to
V PKV 5 obce k.ú. sú v A podstate zapísané dve parcely z iného katastra. Na inej PKV 42 sú tiež zapísané
tieto dve parcely. V B podstate na týchto obidvoch PKV 5 a 42 je identický záznam prečíslovania parcely na iné číslo.
Do uzatvorenia vložiek nebola parcela ani z jednej odpísaná. Pýtam sa je možné aby parcely z iného katastra boli zapísané
na PKV iného katastra? Ide o to, že od začiatku je zapísaný na každej PKV iný vlastník. Je to bežné? Čo sa tým cielilo.
Ak má niekto skúsenosti budem vďačný za vysvetlenie. Ešte doplním, že na konci majetkovej podstaty - poslednej parcely sú zapísané
tri mená aj s tromi krížkmi pred menami a následne v zátvorke nemecký údaj : siehe alg verh part.......


Druhá otázka : V PKV obce je údaj v B podstate: ,, Na základe kúpnej zmluvy danej vTrenčíne roku 1954, schválenej ONV v Trenčíne
Zn. Pôd -XY-1954 a obecného svedectva odpisuje sa parcela číslo a zapisuje sa do novej zápisnice,,
Bolo v tom čase bežné , aby sa kúpnopredajne zmluvy schváľovali ONV spolu s obecnými svedectvami? Nemôžem sa dostať k tejto zmluve, ale chcem vedieť či takýto postup bol v tej dobe v poriadku a prečo to také bolo

Ďakujem

Top