Rok výstavby budovy

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Rok výstavby budovy

Re: Rok výstavby budovy

by lukas » 13.11.2019, 9:13

Najprv napíšem, že pre Vašu potrebu môže ísť o úplne zbytočnú informáciu, zbytočné zaťaženie katastra, zbytočne zaplatený správny poplatok a zbytočné čakanie na vybavenie takejto žiadosti:
- treba si uvedomiť, že z pohľadu katastra zápis stavby je "záznam", t.j. ide o zápis podľa rozhodnutia iného orgánu. Čiže práva k stavbe nevznikli jej zápisom v katastri; kataster len zapísal práva k stavbe tak, ako už skôr rozhodla obec.
- taktiež novostavbu je možné zapísať podľa rozhodnutia o pridelení súpisného čísla (ak ho má pridelené), čiže až niekedy po tom, čo bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré nemusí byť súčasťou zbierky listín katastra.

Čiže katastrálny odbor vie zistiť, kedy došlo k zápisu alebo výmazu stavby do/z katastra, ale pre nejaké záväzné právne úkony bude lepšie obrátiť sa na obec.

Rok výstavby budovy

by Donald » 12.11.2019, 11:21

Je možné z katastra zistiť informáciu o tom, kedy boli na parcele zapísané budovy, ktoré na nej stoja? Nachádzajú sa tam aj informácie o predchádzajúcich, už zbúraných stavbách? Ako sa dá k týmto informáciám dostať?

Top