Poznámka o sudnom spore na LV

Poslať odpoveď


Táto otázka slúži ako kontrola proti robotom
Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Náhľad témy
   

Zväčšiť náhľad Náhľad témy: Poznámka o sudnom spore na LV

Re: Poznámka o sudnom spore na LV

autor Michal G. » 2.10.2018, 16:47

Vďaka za podrobnú odpoveď. Podrobnejšie sa pozriem na spomínaný zákon.

Re: Poznámka o sudnom spore na LV

autor trillan » 2.10.2018, 6:13

Ešte by som doplnil, že v zmysle vykonávacej vyhlášky uvedeného zákona sa za poznámky považujú:

Poznámka, ktorá obmedzuje vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, je najmä poznámka zapísaná na základe uznesenia súdu o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou, upovedomenia o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, rozhodnutia o zriadení daňového záložného práva, daňového exekučného príkazu, colného exekučného príkazu, uznesenia súdu o zaistení nehnuteľnosti, uznesenia súdu o zaistení majetku, ustanovenia § 39 ods. 2 zákona, návrhu pozemkového úradu,9) rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav.9a)

Poznámka, ktorá informuje o nehnuteľnosti alebo práve k nehnuteľnosti, je najmä poznámka zapísaná na základe oznámenia o začatí colného exekučného konania, začatia vyvlastňovacieho konania, návrhu účastníka s potvrdením príslušného súdu o prijatí návrhu na súdne konanie, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam alebo súdneho konania o určení neplatnosti dobrovoľnej dražby, oznámenia veriteľa o začatí výkonu záložného práva.

Re: Poznámka o sudnom spore na LV

autor trillan » 1.10.2018, 12:15

Dobrý deň.

Pre kataster platí podľa katastrálneho zákona toto:

Poznámka
§ 38
Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.

§ 39
(1) Na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu, alebo na návrh iného oprávneného podľa osobitných predpisov 10b) správa katastra zapíše do katastra najmä poznámku o začatí konania o súdnom výkone rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, o začatí vyvlastňovacieho konania a o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou.

(2) Správa katastra vyznačí v katastri poznámku aj o tom, že hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti bola spochybnená.

(3) Správa katastra zruší poznámku bez návrhu alebo na návrh toho, kto podal návrh na jej zápis, ak sa preukáže, že pominuli dôvody jej zápisu.

Z uvedeného je zrejmé, že kataster a ani katastrálny zákon nerieši kto a či je povinný o súdnom konaní informovať kataster. Vaša otázka mala teda smerovať na MS SR, resp. komoru právnikov.
Jedine čo kataster rieši, či takáto žiadosť je alebo nie je po doručení schopná samotného zápisu.

Poznámka o sudnom spore na LV

autor Michal G. » 29.9.2018, 20:30

Zdravím,
Naše PS podalo určovaciu žalobu. Pýtam sa nemala by byť vyznačená poznámka na LV , že sa pod tou a tou sp. značkou vedie sudne konanie? Ak ano, kto je povinný informovať kataster. Súd, žalobca, žalovaný ? Predbežne opatrenie o zákaze nakladať s majetkom je zas asi niečo iné.
Vdaka za info

Prejsť hore