E-parcela -zámena

Poslať odpoveď


Táto otázka slúži ako kontrola proti robotom
Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Náhľad témy
   

Zväčšiť náhľad Náhľad témy: E-parcela -zámena

Re: E-parcela -zámena

autor trillan » 8.1.2019, 13:43

Dobrý deň.

Tak jednoducho, ako si to predstavujete to naozaj nepôjde.

Ak by ste kúpili (zamenili), spoluvlastnícky podiel 1/5 vlastníka, nadobudli by ste podiel k celému pozemku a nie len k časti, o ktorú máte záujem. Samozrejme, tu je ešte otázka, tzv. predkupného práva spoluvlastníka, ktorého by sa mal najprv spoluvlastník 4/5 vzdať (kataster to nerieši, ale môžete mať neskôr vážne problémy, resp. môže dôjsť aj k zrušeniu zmluvy).

Ak so spoluvlastníkom nie je možné sa dohodnúť, tak vo Vašom prípade zostáva len už len možnosť vysporiadania nasledovne:

1. Požiadať (najlepšie aj písomne) vlastníka 4/5 aby sa vysporiadal s vlastníkom 1/5, a to tak, že dôjde k rozdeleniu pozemkov na dva o adekvatných výmerách zodpovedajúcim spoluvlastníckym podielom, s vopred dohodnutými požiadavkami a to kúpnou, zámenou alebo dohodou o vysporiadaní spoluvlastníckych podielov do 1/1-iny na každého vlastníka. Samozrejmosťou musí byť priložený, úradne overený GP, na základe ktorého dôjde k rozdeleniu predmetného pozemku.

Ak vlastník 4/5 žiadnym spôsobom nereaguje alebo nesúhlasí, môže vlastník 1/5 požiadať súd o vysporiadanie spoluvlastníckych podielov, avšak tam už nemusí dôjsť k rozdeleniu pozemku, tak ako si to predstavujete Vy, t.j. sú tam určité pravidlá, ktoré musia byť dodržané a navrhuje ich väčšinou súdny znalec (ak nie je dohoda). Písomne výzvy pomôžu vlastníkovi 1/5 preukázať, že nemal inú možnosť vysporiadania, ako súdobne.

2. Vlastník 1/5, už ako vlastník 1/1-iny Vám následne prevedie na Vás napr. zámenou zmluvou predmetný pozemok.

Vlastníctvo pozemku v stave E KN alebo C KN nemá z hľadiska vlastníckych práv žiadny vplyv, rozdiel je len v evidovaní pozemku v katastrálnej mape alebo ešte v tzv. mape určeného operátu, t.j. ma to vplyv na samotnú prednosť určenie vlastníckej hranice, resp. jej výmery, čo sa samozrejme vyhotovením GP a jeho zápisom do KN automaticky odstráni (laicky povedané hranica a ani výmera nemajú záväzny charakter a môžu byť nepresné).

E-parcela -zámena

autor cppr@dednb.sk » 3.1.2019, 13:29

Dobrý deň, prosím o pomoc pri riešení problému:
dohodli sme sa so susedom na vzájomnej výmene pozemkov, problém je v tom, že v jednej E parcele má podiel 1/5 -nový a majiteľ 4/5- nového podielu nechce svoje podiely odpredať. Sused by chcel 1/5 -podiel so mnou zameniť /túto jednu pätinu by som pričlenil s môjmu pozemku, tiež E-čkovému, ktorý s predmetnou parcelou priamo sused. Ale notár nám vysvetlil, že to nie je možné z dôvodu, že E -parcely sa podľa zákona nemôžu zamieňať ani predávať, kým neodkúpime aj zvyšné 4/5 od druhého majiteľa, vraj by nám to na katastri nezapísali do LV.
Existuje nejaký iný spôsob ako by sme mohli spomínanú 1/5 pričleniť k môjmu pozemku? Nedala by sa výmena, alebo odpredaj uskutočniť napríklad, keby sa 1/5 E parcely zmenila na C parcelu ?

Ďakujem Wolfová

Prejsť hore