Strana 1 z 1

info

Posted: 2.7.2017, 10:44
autor Urbarnik Michalová
Zdravím,
vedel by mi niekto poradiť, kedy sa prestali vykonávať dedičské konania poľnohospodárskej pôdy ? Prečo v nových dedičských konaniach po roku 1990 absentujú niektoré parcely -PKH, napr. urbárske pozemky.
zakladali sa LV po roku 1964 aj pre extravilán? T.j. PKH xy zanikol a vznikol v roku 1965 LV yx.

Re: info

Posted: 2.7.2017, 18:00
autor lukas
Dedičské konania na poľnohospodárske pozemky sa robili od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť bez ohľadu na spoločenské zriadenie. V extraviláne sa pre pozemky nezakladali LV, keďže boli v užívaní socialistických organizácií, avšak predmetom dedenia boli vždy.

Re: info

Posted: 2.7.2017, 19:05
autor Urbarnik Michalová
To znamená, že ak niekto zomrel napr. v roku 1980, prebehlo riadne dedičské konanie poľnohopsodárskej pôdy, ale pritom pôdu obhospodarovalo JRD

Re: info

Posted: 2.7.2017, 19:20
autor lukas
Pokiaľ niekto nespravil chybu, tak áno.