Strana 1 z 1

neprejednané dedičské konania

Posted: 2.7.2017, 12:34
autor Palguta Ondrej
Dobrý deň, v roku 2002sa v obci vykonávala ROEP. Naše PS má v tejto obci pozemky na jednej parcele , jedného LV. Problém bol v tom, že v tom čase asi 95% vlastníkov bolo nežijúcich, neboli dedičské konania. Konania sa začali vykonávať až v roku 2013. Otázka: Zákonny nástupcovia neboli komisiou informovany - ani nemohli byť - . Ak teraz zákonny nástupca nesúhlasy s výškou podielu, resp. vpísaným pôvodným vlastníkom, po 5 rokoch nemôže podať návrh na opravu, pretože nebola uplatnená námietka po zápise katastra. V skutku ja ako dedič v roku 1995 po otcovi , nebolo prejednané dedičstvo z tohto katastra. Ja som ani nemal vedomosť , že otec vlastníl pozemky v tomto katasri. V PKV nie je zapísaný ani jeden vlastník . Podľa čoho a kto zapísal tieto mená aj výšku podielov do LV ? K pôvodným vlastníkom je zapísené Osvedčenie o vyhláseni o vlastníctve,

Re: neprejednané dedičské konania

Posted: 2.7.2017, 18:04
autor lukas
Notár na základe podkladov predložených urbárskym spoločenstvom spísal notársku zápisnicu, podľa ktorej kataster zapísal vlastníkov. Aspoň predpokladám z Vašej informácie "Osvedčenie o vyhláseni o vlastníctve". Kvôli tejto notárskej zápisnici, bez ohľadu na 5 ročnú lehotu pokiaľ ROEP túto zápisnicu rešpektoval, ak niekto nesúhlasí so svojim spoluvlastníckym podielom, môže sa obrátiť na súd.

Re: neprejednané dedičské konania

Posted: 11.7.2017, 18:45
autor Karči
To osvedčenie o vyhlásení o vlastníctve sa zapisuje aj nežijúcim osobám?

Re: neprejednané dedičské konania

Posted: 12.7.2017, 6:42
autor trillan
Dobrý deň.

V princípe by to tak byť nemalo, ale kataster zapisuje listinu tak ako je vyhotovená a nezisťuje či je človek už mŕtvy, za to si zodpovedá vyhotoviteľ resp. ten čo predloží listinu na zápis do KN.