Strana 1 z 1

Zakladanie PKV

Posted: 25.7.2017, 19:20
autor Juraj K.
dobrý deň.

Na základe akých titulov vznikali PKV. Na katastri pracovníčka mi povedala, že PK je len súbor jednotlivých PKV a nevie mi povedať kedy boli založené. Kde môžu byť uchované č.d. ak sa v archíve nenachádzajú.
Vďaka

Re: Zakladanie PKV

Posted: 26.7.2017, 7:53
autor hiko
č.d. mali na starosti pozemnoknižné oddelenia príslušných súdov a tie staršie spisy odovzdávali do štátneho archívu. Čiže okrem účastníkov jednotlivých listín č.d. tieto mohli byť len na súde a v súčasnosti štátny archív.
Z dôvodu problematickej spolupráce orgánov Uhorského kráľovstva so vznikajúcim Československom, dvoch svetových vojen a dlhému časovému obdobiu sa mohlo stať, že sa č.d nezachovali.