Zmena v katastri - katastrálnej mape

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Gruspan6606
Komentárov: 2
Člen od: 31.8.2017, 11:23
Kontakt:

Zmena v katastri - katastrálnej mape

Post autor Gruspan6606 » 31.8.2017, 11:38

Zdravím Vás,
darovacou zmluvou od mamy som dostal časť domu aj s pozemkom pod ním a časť pozemku pred domom. Všetko toto bolo na c parcele s daným číslom. Po čase som zistil, že pozemok pod domom a daná časť pozemku pred ním, ktoré mám na liste vlastníctva zmenili číslo parcely (na ktorej LV nie som zapísaný ako vlastník) bez môjho vedomia. Žiadam Vás o stanovisko k tomuto problému. Som si vedomý tohto, že v tomto prípade musel byť vykonaný geometrický plán a notárskou zápisnicou potvrdený vklad do katastra. Môže tretia osoba vykonať tieto činnosti bezo mňa ako vlastníka.

lukas
Komentárov: 845
Člen od: 8.5.2011, 15:01
Kontakt:

Re: Zmena v katastri - katastrálnej mape

Post autor lukas » 1.9.2017, 7:40

Treba sa informovať na príslušnom katastrálnom odbore, z akého dôvodu a na základe akých podkladov došlo k zmene.

Gruspan6606
Komentárov: 2
Člen od: 31.8.2017, 11:23
Kontakt:

Re: Zmena v katastri - katastrálnej mape

Post autor Gruspan6606 » 4.9.2017, 9:47

Zdravím,
na katastri som bol. Informovali ma, že doklady mi dajú k dispozícii len tie, na ktorých figuruje výslovne moje meno. Takže som nevybavil nič, nakoľko nie som na LV tej parcely, ku ktorej boli pozemky pričlenené.

lukas
Komentárov: 845
Člen od: 8.5.2011, 15:01
Kontakt:

Re: Zmena v katastri - katastrálnej mape

Post autor lukas » 5.9.2017, 7:29

Gruspan6606 wrote:
4.9.2017, 9:47
Zdravím,
na katastri som bol. Informovali ma, že doklady mi dajú k dispozícii len tie, na ktorých figuruje výslovne moje meno. Takže som nevybavil nič, nakoľko nie som na LV tej parcely, ku ktorej boli pozemky pričlenené.
V prvom príspevku píšete, že predmetný pozemok ste nadobudli od mamy. Čiže by ste podľa Vašich slov mali figurovať v listine, ktorou došlo k zmene alebo išlo o listinu, ktorá sa týkala Vášho vlastníctva. A teda ste oprávnená osoba nahliadnuť do takýchto listín. Oprávnenie doložte tou darovacou zmluvou. Pokiaľ Vám nevyhovejú, napíšte žiadosť o prešetrenie, pripojte kópiu darovacej zmluvy od mamy, nech vysvetlia zmeny - označenie listiny, dátum zápisu do katastra, účastníci a pod., čo sú informácie, ktoré nie sú nijako chránené (mali by byť uvedené v liste vlastníctva alebo ide o súčasť registratúry, nie zbierky listín)

Podľa usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra:
Prístup vlastníkov a ich právnych predchodcov vlastníka k zbierke listín je potrebné vykladať tak, že vlastníci a ich právni predchodcovia majú právo na prístup len k tým zmluvám, verejným listinám a iným listinám, v ktorých vystupujú ako účastníci právneho úkonu alebo ako osoba, ktorej sa verejná listina alebo iná listina bezprostredne týka (čiže spravidla to budú verejné listiny alebo iné listiny, v ktorých sú tieto osoby uvedené). Na sprístupnenie ďalších zmlúv, verejných listín a iných listín vlastníci a ich právni predchodcovia nemajú nárok.

Uvedené znamená, že vlastníkovi a právnemu predchodcovi vlastníka sa v celom rozsahu sprístupní zmluva, verejná listina alebo iná listina, v ktorej je táto osoba uvedená ako účastník právneho úkonu, pri rešpektovaní ochrany osobných údajov (napr. nesprístupní sa rodné číslo ďalšieho účastníka právneho úkonu). To znamená, že vlastník má nárok na sprístupnenie svojho nadobúdacieho titulu v celom rozsahu (napr. kúpnej zmluvy, na základe ktorej vlastník nadobudol nehnuteľnosť). Rovnako v celom rozsahu má právny predchodca vlastníka nárok na sprístupnenie svojho nadobúdacieho titulu (napr. kúpna zmluva, na základe ktorej právny predchodca vlastníka nadobudol nehnuteľnosť) a na sprístupnenie zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny, na základe ktorej mu zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti a ktorej bol účastníkom (napr. kúpna zmluva, ktorou právny predchodca predal nehnuteľnosť ďalšej osobe).

pargraf

Re: Zmena v katastri - katastrálnej mape

Post autor pargraf » 28.3.2018, 4:33

Aj mňa by zaujímalo, ako je možné, že niekto si len tak zmení č. parcely a tým de facto ukradne nejakú parcelu pre seba. Dobytujúcemu dajú jeho zmluvu, avšak na tejto zmluve je pôvodné číslo parcely, ktoré v katastrálnej mape už nie je. Začínam mať dojem, že tu sú tak šikovní ľudia, že ani tá kopa identifikačných údajov podľa katastrálneho zákona, ktorá musí byť uvedená v zmluve o nehnuteľnostiach nepostačuje. Si do tých zmlúv treba asi písať GPS súradnice :shock:

lukas
Komentárov: 845
Člen od: 8.5.2011, 15:01
Kontakt:

Re: Zmena v katastri - katastrálnej mape

Post autor lukas » 28.3.2018, 8:34

K zmenám parcelnych čísel musí v niektorých prípadoch dôjsť, pretože vlastnícke práva na Slovensku v minulom storočí prešli niekoľkými veľmi odlišnými spoločenskými zriadeniami.

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 1 hosť