Strana 1 z 1

Vymaz ťarchy

Posted: 10.9.2017, 15:40
autor Mario
Čo máme robiť- KU nám nechcel vymazať neopravnený zápis ťarchy aj po opätovných žiadostiach,tak sme požiadali Inšpekciu
katastra o prešetrenie.Inšpekcia nám vyhovela a dala podnet na začatie katastralného konania o oprave chyby v katastralnom operáte podľa §59 ods.1písm.a)katastralného zákona.Aj tak KU ťarchu nechce vymazať.

Re: Vymaz ťarchy

Posted: 11.9.2017, 11:41
autor lukas
Mario wrote:
10.9.2017, 15:40
Čo máme robiť- KU nám nechcel vymazať neopravnený zápis ťarchy aj po opätovných žiadostiach,tak sme požiadali Inšpekciu
katastra o prešetrenie.Inšpekcia nám vyhovela a dala podnet na začatie katastralného konania o oprave chyby v katastralnom operáte podľa §59 ods.1písm.a)katastralného zákona.Aj tak KU ťarchu nechce vymazať.
Zistite, z akého dôvodu katastrálny odbor odmieta vykonať nápravu - do spisu týkajúceho sa konania o oprave chyby v katastrálnom operáte ako účastník máte právo nahliadnuť. Ak konanie začalo, to môže byť ukončené len písomným rozhodnutím, proti ktorému sa môžete odvolať.