Strana 1 z 1

dedičské konanie

Posted: 14.12.2017, 12:27
autor Guest
Pri dedičskom konaní bola veľkosť parcely pôvodného vlastníka o výmere 120m2.
V notárskej zápisnici po prevode na nového dediča je už výmera 162 m2!!
Navýšenie parcely bolo z obecného majetku/parcely priľahlej/.
Ako to riešiť a vrátiť parcelu do pôvodnej výmery,pretože týmto je zabránený
aj prístup na iné parcely.

Re: dedičské konanie

Posted: 14.12.2017, 13:52
autor lukas
Pokiaľ sa vás to týka a terajší vlastník nevie alebo nechce vysvetliť, požiadajte príslušný katastrálny odbor o prešetrenie, prečo a na základe akých podkladov došlo k zmene výmery. Bolo by vhodné, aby ste boli dotknutou osobou - či už vlastník zväčšenej parcely alebo to riešili prostredníctvom starostu/primátora, keďže sa podľa Vás ubralo z obecnej parcely.

Ak má kataster zápisy správne, ale skutočne nemáte zabezpečený prístup, skúste si dohodnúť vecné bremeno - právo prechodu; pokiaľ dohoda nie je možná, vyhľadajte advokáta, aby vám to vyriešil súdnou cestou.

Re: dedičské konanie

Posted: 20.12.2017, 8:56
autor trillan
Dobrý deň.

Súhlasím s lukasom.

Chcel by som Vás len upozorniť, že v mnohých prípadoch je záväzná len vlastnícka hranica evidovaná v mape a to aj len s ohľadom na jej kvalitu výmeru je možné považovať za záväzný údaj len v prípade, ktorý rieši katastrálny zákon/. Len zmenou samotnej výmery sa tato hranica nikdy nezmení.

S toho, čo ste uviedli, nie je možné Vám nijakým spôsobom poradiť. Najprv je potrebné z Vašej strany preukázať, že domáhanie vlastníckych práv z Vašej strany je opodstatnené a až potom je možné navrhovať, akým spôsobom bude problém možne odstrániť.