Strana 1 z 1

Zmena parcely E na parcelu C

Posted: 8.1.2018, 15:16
autor Katarína
Chcela by som poprosiť o radu, ako postupovať v nasledovnom prípade.
V rámci ROEPu bolo zistené, že parcela (E), za zadným plotom mojej parcely a o ktorej sme sa domnievali, že patrí zadnému susedovi, patrí môjmu otcovi a zomrelej matke. (Parcela, ktorú vlastním, bola pôvodne tiež môjho otca a matky. Po smrti matky a prededení matkinho podielu, mi parcelu otec daroval darovacou zmluvou). Hranice tejto E-čkovej parcely po stranách nesúhlasia s hranicami mojej terajšej parcely, ale sú posunuté asymetricky tak, že jej časť je za zadným plotom ľavého suseda. Znamená to, že časť tejto parcely by bolo rozumné predať ľavému susedovi, tiež som tým istým spôsobom kúpila "prislúchajúcu" časť od pravého suseda. Na E-čkovej parcele som teda nechala vyhotoviť geometrický plán, podľa ktorého majú vzniknúť dve C-čkové parcely, jednu z nich plánujem predať ľavému susedovi. Tento geometrický plán mám k dispozícii už asi 4 mesiace, ale zatiaľ som ho nedala zapísať do katastra, pretože som videla problém v tom, že nie som vlastníkom parcely. Medzitým som vyvolala nové dedičské konanie, aby bol prededený podiel po zomrelej matke. Na dedičskom konaní sme sa všetci účastníci konania dohodli, že celý matkin podiel zdedí otec, t.j. celú E-čkovú parcelu bude vlastniť otec. Zároveň som si nechala notársky potvrdiť splnomocnenie, podľa ktorého môžem za otca vykonávať všetky úkony súvisiace s danou parcelou. Dedičské konanie sa uskutočnilo 8.11.2017, momentálne je na liste vlastníctva k tejto parcele plomba.
Chcela by som sa spýtať: Môžem podať žiadosť o zápis geometrického plánu, ktorým vzniknú dve nové C-čkové parcely aj keď je na liste vlastníctva plomba? Môžem to urobiť na základe uskutočneného dedičského konania a na základe plnej moci za otca?

Re: Zmena parcely E na parcelu C

Posted: 9.1.2018, 8:30
autor lukas
Listiny sa v katastri zapisuje podľa poradia v ktorom boli doručené. To znamená, že ak na parcele je vyznačená plomba, vaša žiadosť bude môcť byť zapísaná až potom. A táto vaša žiadosť nesmie byť v rozpore s tým, čo sa bude meniť už existujúcou plombou.

Takže najlepšie bude asi počkať k akým zmenám dôjde a až potom podať vašu žiadosť.

K zápisu geometrického plánu postačí aj obyčajné splnomocnenie od vlastníka.

Re: Zmena parcely E na parcelu C

Posted: 10.1.2018, 19:55
autor Katarína
Ďakujem pekne za odpoveď, ak môžem, mala by som doplňujúce otázky:
1. Je možné niekde zistiť, ako dlho je plomba založená?
2. Existuje nejaká lehota, do kedy musí byť plomba odstránená? Na liste vlastníctva je uvedené:
Plomba na list vlastníctva vyznačená na základe Z-23348/2017 (Rozhodnutie o dedičstve č.)
3. Ak by som teraz podala žiadosť o zápis geometrického plánu, bude zamietnutá z dôvodu plomby na liste vlastníctva, alebo bude čakať v poradí?

Re: Zmena parcely E na parcelu C

Posted: 11.1.2018, 7:19
autor trillan
Dobrý deň.

1. Ano, priamo na príslušnom katastri alebo www.katasterportal.sk v sekcii katastrálne konanie.
2. Štandardne 30 alebo 60 dní /zaleží od druhu listiny/, neštandardne až do ukončenia konania /doplnenie, odvolanie, predbežné opatrenie a pod./.
3. Bude čakať v poradí minimálne do ukončenia lehoty. Z dôvodu vyznačenia samotnej plomby nebude nikdy žiadosť zamietnutá.