Strana 1 z 1

Chybné meno na LV

Posted: 9.3.2018, 8:58
autor MartinaD
Dobrý deň,

ako prosím treba postupovať, ak na LV bolo zmenené nedopatrením meno - bolo zamenené začiatočné písmeno v priezvisku B--->R.
Čo všetko/aké dokumenty budeme potrebovať, keď to chceme opraviť?
Ďakujem.

Re: Chybné meno na LV

Posted: 9.3.2018, 9:31
autor lukas
Stručná žiadosť o opravu s uvedením katastrálneho územia, číslo listu vlastníctva a čo chcete opraviť.

Ideálne doručiť osobne aby si mohli na podateľni overiť údaje podľa občianskeho preukazu.

Re: Chybné meno na LV

Posted: 9.3.2018, 10:11
autor MartinaD
Ďakujem za odpoveď.
Ide o nežijúcu osobu, kde sa v rámci ROEP skomolilo meno.
My máme osvedčenie o dedičstve, bude stačiť tento doklad ako dôkaz?
Vďaka.

Re: Chybné meno na LV

Posted: 9.3.2018, 10:53
autor lukas
MartinaD wrote:
9.3.2018, 10:11
Ďakujem za odpoveď.
Ide o nežijúcu osobu, kde sa v rámci ROEP skomolilo meno.
My máme osvedčenie o dedičstve, bude stačiť tento doklad ako dôkaz?
Vďaka.
To úplne postačuje. Na kastri by mali mať to dedičstvo v archíve, ale pre istotu ho k tej žiadosti priložte.