Strana 1 z 1

Námietka voči zápisu osvedčenia o vydržaní

Posted: 28.3.2018, 14:52
autor Riska007
Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak som sa dnes dozvedela, že moja mama má na svojom mene plombu v liste vlastníctva EKN. Po zisťovaní sme prišli na to, že dal jeden na kataster osvedčenie o vydržaní. Moja mama však nijaký súhlas navrhovateľovi k tej parcele a vydržaniu nepodpisovala. Dá sa nejak pozastaviť tento zápis na katastri, ak je tam vyznačená plomba a ešte to nie je zapísané? Či už jedine súdnou cestou?
Ďakujem za odpoveď

Re: Námietka voči zápisu osvedčenia o vydržaní

Posted: 30.3.2018, 10:55
autor Guest84
Dobrý deň vo všeobecnosti nikto, okrem súdu, nemôže zastaviť zápis verejnej listiny - osvedčenia vyhlásenia o vydržaní, ktorú v zmysle §63 notárskeho poriadku vydal notár.
Kataster v takomto prípade iba formálne preskúma listinu či vychádza z údajov katastra a či listina obsahuje všetky náležitosti ktoré ustanovuje katastrálny zákon v § 42, kataster nemá právomoc skúmať činnosť notára či oslovil alebo neoslovil toho ktorého účastníka konania.
V prípade ak máte podozrenie, že notárska zápisnica bola vydaná neoprávnene môžete sa obrátiť na notársku komoru www.notar.sk , ktorá vykonáva dohľad na činnosťou notárov, no ale ani táto komora nemá možnosť zvrátiť zápis v katastri.

Na určenie v prípade sporu, kto je vlastníkom nehnuteľnosti v SR je príslušný len súd.

Námietku na kataster podať môžete, ale nebude to asi k ničomu, maximálne kataster môže maximálne dôkladne preskúmať či má osvedčenie všetky náležitosti, príadne vyzve notára na doplnenie, ale po splnení náležetostí je kataster povinný to zalísať na LV.