Strana 1 z 1

List vlastníctva

Posted: 1.6.2018, 19:42
autor Anna060769
Dobrý deň, kúpila som garáž na základe kúpnej zmluvy. KÚ zaslal účastníkom konania rozhodnutie kde boli všetky údaje správne uvedené. Na pôvodnom liste vlastníctva (pred kúpou) bola okrem garáže uvedená aj nehnuteľnosť - rodinný dom. Túto nehnuteľnosť som však nekupovala! Po vykonaní vkladu som na stránke katasterportalu zistila, že na LV figurujem ja ako vlastníčka všetkých nehnuteľností, t. j. nielen garáže (ktorú som kúpila na základe KZ)
ale aj rodinného domu.
Ako mám postupovať? Treba napísať žiadosť o zmenu údajov katastra alebo treba podať návrh na odstránenie chybných a doplnenie neúplných údajov katastra? V prípade návrhu je nejaký vzor tlačiva? Aké prílohy je nutné doložiť? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Re: List vlastníctva

Posted: 3.6.2018, 5:57
autor lukas
Na príslušný katastrálny odbor zašlete žiadosť o opravu údajov katastra, môžete k nej pripojiť kópiu kúpnej zmluvy. Tlačivo na to neexistuje.