Strana 1 z 1

Kataster záznam-Prerušené konanie po lehote

Posted: 11.6.2018, 10:56
autor Zolo
Dobrý den.

Ako viem zistit čo znamená alebo prečo je na katasterportali.sk- prerušené konanie po lehote. Bol podaný Záznam este 8.2.2018 dedičské konanie.

Dakujem

Re: Kataster záznam-Prerušené konanie po lehote

Posted: 11.6.2018, 15:10
autor lukas
Zolo wrote:
11.6.2018, 10:56
Dobrý den.

Ako viem zistit čo znamená alebo prečo je na katasterportali.sk- prerušené konanie po lehote. Bol podaný Záznam este 8.2.2018 dedičské konanie.

Dakujem
Pravdepodobne je nejaký problém v osvedčení o dedičstve. Podrobnejšie informácie zistíte len ak zatelefonujete alebo prídete osobne na príslušný katastrálny odbor.

Re: Kataster záznam-Prerušené konanie po lehote

Posted: 14.6.2018, 8:26
autor trillan
Dobrý deň.

Ak kataster prerušil konanie, tak to dal žiadateľovi, ktorý žiadal o zápis listiny na vedomie, uviedol dôvody prerušenia a vyzval v nejakej lehote na odstránenie nesúladov.
Nakoľko Vy zrejme nie ste osoba, ktorá listiny na zápis do KN doručovala (zrejme to bude súd alebo notár), je potrebné sa obrátiť na túto osobu a spoločne s ňou nesúlady v uvedenej lehote odstrániť.
V prípade, ak ani táto osoba nebola o prerušení informovaná, až potom by ste sa mali obrátiť na príslušný kataster.