Strana 1 z 1

Záložné právo na byt

Posted: 12.6.2018, 14:48
autor Lubica
Prosím Vás o informáciu, či môžem sa prihlásiť ako vlastník bytu v Michalovciach, ak byt je v Košiciach, prípadne na ten istý byt záložné právo urobiť na katastrálnom úrade v Michalovciach, ak je byt v Košiciach.

Re: Záložné právo na byt

Posted: 12.6.2018, 16:03
autor lukas
Pokiaľ potrebujete spraviť podanie týkajúce sa nehnuteľnosti v inom okrese, môžete ho zaslať poštou.

Re: Záložné právo na byt

Posted: 14.6.2018, 8:14
autor trillan
Dobrý deň.

Tu platí vždy pravidlo, že žiadosť vždy adresujete príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ktorý je príslušný na vybavenie (riadite sa vždy podľa toho, v ktorom okrese sa nehnuteľnosť nachádza).

Ak sa nemôžete, alebo nechcete dostaviť osobne na príslušný úrad, môžete (tak ako Vám to uviedol lukas) podať žiadosť poštou.

V prípade, že žiadosť doručíte (je jedno či osobne alebo písomne) inému odboru (nemusí byť len katastrálny), ktorý nemá v kompetencií vybaviť Vašu žiadosť, tento odbor je zo zákona povinný v zákonnej lehote na vybavenie preposlať Vašu žiadosť príslušnému odboru a dať Vám to aj na vedomie. Tu však sa však často stretávam s názorom ľudí, že katastrom to dlho trvá, avšak je potrebné si uvedomiť, že v tomto prípade samotná lehota na vybavenie začne plynúť až dňom preposlania žiadosti a nie dátumom, kedy ste Vašu žiadosť adresovali inému úradu (inými slovami chyba je teda na strane žiadateľa, aj keď si to často ľudia nechcú priznať a neopodstatnené nadávajú na úradníkov).