duplicitný zápis

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
lucy
Komentárov: 2
Člen od: 20.3.2019, 14:57
Kontakt:

duplicitný zápis

Post autor lucy » 20.3.2019, 15:05

Dobrý deň.
Mama užíva pozemok niekoľko desiatok rokov a nebol prepísaný na ňu. V roku 2018 sme oslovili sme všetkých vlastníkov a dedičov parcely "C", ktorý nám podpísali súhlas notársky overený, že pozemok bude patriť jej. Spísala sa o tom notárska zápisnica a kataster prepísal pozemok na ňu. Potom sme zistili, že ten istý pozemok je evidovaný aj na "E" parcele s rovnakými vlastníkmi, s ktorými sme riešili prepis na mamu.

Na katastri nám poradili, aby sme požiadali kataster o prešetrenie, čo sme urobili. Kataster vydal rozhodnutie o duplicitnom zápise na parcele "C" a "E". Takže sme si poškodili, lebo dovtedy o tom nevedeli a teraz to vyznačili na LV.
Chceli sme to vyriešiť na katastri opravou chyby, ale vraj sa to nedá a treba osloviť znovu všetkých vlastníkov parcely "E" a žiadať o urovnanie.
Stále sme myslíme, že je to chyba zápisu katastra. Prečo nezanikli vlastníci na parcele "E"? Nebola tam žiadna zmena, sú to rovnakí vlastníci na "C" aj "E". Akým spôsobom zanikali parcely "E"?

Nedá sa urobiť zápis notárom alebo právnikom, že sme len pred niekoľkými mesiacmi oslovili rovnakých vlastníkov parcely "C" a súhlasili s prevodom na moju mamu a keďže sa jedná o ten istý pozemok s rovnakými vlastníkmi, tak je zrejmé, že súhlasia aj s prevodom na parcele "E"???

A ešte jeden pozemok, vlastníčkou sa stala mama v roku 1996 vydržaním na nástenke Obecného úradu. Teraz sme si všimli, že je tam tiež duplicitný zápis na parcele "C" a "E", ale zatiaľ nie vyznačený na LV, lebo sme na to neupozornili. Zhodou okolností sa jedná o tých istých vlastníkov ako pri prvom pozemku.
Nie je to chyba katastra, že pri prepise v roku 1996 keď sa stala mama vlastníčkou, nezanikla parcela "E"? Máme k tomu geometrický plán kde je vidieť v tabuľke, že pôvodne boli parcely "C" a "E" a že je zmena a nová parcela bude už len na "C".

Prosím o radu, ako sa vyhnúť znovuosloveniu vlastníkov parcely "E", lebo je to zložité. Chceli by sme to vyriešiť opravou chýb v katastri alebo spísaním zápisnice, že sme vlani oslovovali rovnakých vlastníkov ohľadom toho istého pozemku !!!, len bola napísaná parcela "C" v zápisnici.

Ospravedlňujem sa, ak som sa nejasne alebo nesprávne vyjadrila :).

trillan

Re: duplicitný zápis

Post autor trillan » 21.3.2019, 8:28

Dobrý deň.

"Na katastri nám poradili, aby sme požiadali kataster o prešetrenie, čo sme urobili. Kataster vydal rozhodnutie o duplicitnom zápise na parcele "C" a "E". Takže sme si poškodili, lebo dovtedy o tom nevedeli a teraz to vyznačili na LV."
S takýmto vyjadrením nesúhlasím, pretože táto duplicita už v tom čase existovala (teda ju na katastri nevyrobili), len nebola vyznačená na LV. Napriek tomu, že si myslíte, že Vás kataster poškodil, stal sa presný opak a to zabezpečil, aby žiadny vlastník (hlavne pôvodný) nemohol nakladať s takouto nehnuteľnosťou a teda dal Vám možnosť to s týmito vlastníkmi napraviť (keby tam prišli ďalší, bol by to oveľa väčší problém).

"Stále sme myslíme, že je to chyba zápisu katastra."
S týmto sa dá súhlasiť len čiastočne a to v tom, že nejaký podklad bol použitý nesprávne. Samotná duplicita však vznikla na základe nejakých listín, ktoré nevyhotovil kataster (mohol poskytnúť len podklady a ich použitie je na strane vyhotoviteľa listiny) a teda samotnú nápravu by musel vykonať ten, kto listinu na základe ktorej bol vykonaný duplicitný zápis do KN vyhotovil (napr. doložka o oprave a atď.), čo samozrejme v drvivej väčšine nikto nechce priznať.

"A ešte jeden pozemok, vlastníčkou sa stala mama v roku 1996 vydržaním na nástenke Obecného úradu. Teraz sme si všimli, že je tam tiež duplicitný zápis na parcele "C" a "E", ale zatiaľ nie vyznačený na LV, lebo sme na to neupozornili. Zhodou okolností sa jedná o tých istých vlastníkov ako pri prvom pozemku.
Nie je to chyba katastra, že pri prepise v roku 1996 keď sa stala mama vlastníčkou, nezanikla parcela "E"? Máme k tomu geometrický plán kde je vidieť v tabuľke, že pôvodne boli parcely "C" a "E" a že je zmena a nová parcela bude už len na "C"."
Na Vašom mieste by som neváhal ani sekundu a okamžite by som požiadal o zápis takejto poznámky, nakoľko je len otázka času, kým na kataster alebo niekto iný na to príde, ak tam budete mať aj iných účastníkov ako tých, ktorých ste osvedčovali, budete mať ešte väčší problém ako teraz. Čo sa týka zápisu parcely E KN, ta zrejme bola založená pri ROEP vo Vašom k.ú. a Vy ste mali namietať, že vlastníctvo v danej časti je už vysporiadané a teda predmetný pôvodný pozemok už zanikol. Tento stav si viete pozrieť podľa Vášho GP alebo identifikácie, ktoré museli byť súčasťou Vašej listiny a tam je uvedené z akého pozemku ste vlastníctvo osvedčovali a či pozemok mal v celosti zaniknúť.

V súčasnosti vykonanie nápravy je možné len cestou dohody alebo súdobne.

Dohodu môžete vykonať:
- vyhotovením nepomenovanej zmluvy v zmysle OZ zo všetkými účastníkmi konania na pozemkoch E KN aj C CKN (napr. aj u notára vo forme notárskej zápisnice) a takúto zmluvu musíte potom predložiť na zápis do KN formou vkladového konania (rovnako ako napr. kúpnu zmluvu),
- môžete požiadať kataster o vykonanie opravy chyby v KN v zmysle § 59, ods 2, písm. c, ktorý sa odstráni evidovanie duplicitného vlastníctva (v tomto bode upozorňujem, že len tak, ako keby sa neurobila chyba, t.j. ak napr. mate chybnú identifikáciu alebo GP, náprava bude vykonaná na pôvodných vlastníkov, daný stav treba najprv poriadne prešetriť).
Upozorňujem, že v takomto prípade je potrebné zo strany navrhovateľa doložiť súhlasne stanoviska zo zrušením svojho, duplicitne evidovaného vlastníctva (takýto súhlas u notára nebol, preto nestačí to čo žiadate) všetkých dotknutých osôb a pravosť podpisu osôb, ktorých sa oprava týka, musí byť na žiadosti úradne osvedčená.
Výnimky sú len ak je účastníkom konania o oprave chyby Slovenská republika, štátny orgán, Slovenský pozemkový fond, obec, vyšší územný celok alebo Železnice Slovenskej republiky, pravosť podpisu osôb oprávnených konať v ich mene nemusí byť úradne osvedčená, samozrejme taktiež musia s takouto nápravou súhlasiť.
Vo Vašom prípade, najprv malo dôjsť k odstráneniu evidovania nevyznačeného duplicitného vlastníctva (mali ste si dať predtým vyhotoviť GP, a dobrý geodet by túto skutočnosť určite zistil) a až po odstránení ste mali isť za notárom za účelom vyhotovenia predmetnej listiny.

Napriek tomu, že daný stav nie je jednoduchý, bez účastníkov jednoducho v súčasnosti nápravu nevykonáte. Spôsob, akým si to predstavuje nie je v súlade s platnou legislatívou v SR.

PS: Inak osobne nerozumiem, prečo nechcete osloviť účastníkov kým si to pamätajú, veď s tým súhlasili...garantujem Vám, že za rok - dva si na to už nikto ani nespomenie. Ak by to nechcel niekto podpísať (samozrejme vyzvať účastníkov písomnou formou do vlastných rúk), aspoň by ste mali dôkaz pre prípadný súd, že ste nemali inú možnosť a môžete bremeno preniesť na nich (keďže raz už súhlasili v tej istej veci, nie je dôvod, aby teraz v tej istej veci nesúhlasili, len im to treba dostatočne vysvetliť).

PS2: k tomu osvedčeniu o dvoch svedkoch zo roku 1996, tak tam to bude určite zložitejšie pretože tam ste pôvodných vlastníkov zrejme neoslovovali vôbec...

PS3: Vyjadrili ste sa úplne jasne :) a mám za to, že o všetkých týchto skutočnostiach viete, len ich nechcete akceptovať...

lucy
Komentárov: 2
Člen od: 20.3.2019, 14:57
Kontakt:

Re: duplicitný zápis

Post autor lucy » 21.3.2019, 14:24

Ďakujem veľmi pekne za promptnú odpoveď.

Nepotešili ste ma...

Najsmutnejšie na tom je, že som to riešila 3/4 roka a všetky úrady (kataster, notára) som si predtým ako som žiadala podpisy obehla, aby mi poradili ako to prepísať na mamu a vtedy ma nikto neupozornil, že nemôžem mať aj "E" aj "C" parcely. Behala som s obidvoma listami vlastníctva a vtedy boli všetci ticho. A potom keď je to už na poriadku na "C", tak som pochopila, že nemôže byť súčasne aj "E". Myslela som si naivne, že "E" automaticky zanikne keď sa "C" prepíše na mamu.

Budem sa do toho musieť pustiť, ale viete koľko dedičov som musela osloviť???? a tiež mimo SR... a to som zase naivne všetky papiere odovzdala notárke pri spisovaní notárskej zápisnice bez prefotenia... a ktovie či mám na všetky ešte kontakty.... a tie nechápavé reči, že o čo mi ide, malé úplatky a donútiť tých ľudí overiť podpis!!! a odvtedy zomrel jeden vlastník.. a to všetko sa stalo za 2-3 mesiace. :( :( :roll:
Máte pravdu, nechcela som to akceptovať :) . Je to zložité

Ak by ste mi ešte vedeli poradiť, na "E" liste dvoch vlastníkov spravuje Slovenský pozemkový fond. To mám osloviť dedičov vlastníka alebo Slovenský pozemkový fond??? Pri "C" som oslovovala dedičov - tam nebol správca SPF.

trillan

Re: duplicitný zápis

Post autor trillan » 22.3.2019, 8:06

Dobrý deň.

V prvom rade ste urobili chybu Vy, keďže o existencií LV na E KN a C KN vedeli. Vtedy stačilo s Vašej strany obrátiť sa na skúseného geodeta alebo písomne požiadať kataster o prešetrenie daného stavu. Výsledok by bol však taký, že Vy by ste dnes až do vyriešenia sporu nemali žiadny právny stav k pozemku (toto bol možné ten pravý dôvod...). Ak ste túto skutočnosť povedali aj notárovi, ten podľa môjho názoru by taktiež mal byť dostatočne znalý na posúdenie daného stavu, resp. by Vám mal odporučiť ako tento stav zistiť. Samozrejme notár Vám vyhotoví len to čo od neho žiadate a taktiež nie je zrejmé, aké informácie ste mu poskytli.

Ak ste dávali" všimné", tak ste s nimi mali robiť kúpne zmluvy a nie vydržanie! Toto chcete vytiahnuť ako dôkaz na prípadnom súde? Radšej nekomentujem :) Vydržanie neslúži na klasické vysporiadavanie pozemkov...

Ak niektoré spravuje SPF, tak je predpoklad, že tieto pozemky neboli predmetom dedičských konaní na poručiteľov, s ktorými ste vydržanie vykonali.
Ak ešte žijú, mali by si dať doplniť aktuálne adresy a ostastné ident. údaje.
Za týchto ľudí môže dať vyjadrenie aj SPF a toto nemusí byť úradne overené (aj keď správne by to mali byť dedičia, informoval by som sa aj u Vás na katastri, čo budú pri rozhodnutí akceptovať). Odporúčam ich osloviť, vysvetliť daný stav a oni Vám povedia ako ďalej v tejto veci postupovať, resp. čo bude potrebné z Vašej strany doložiť.

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 1 hosť