Strana 1 z 1

Plomba vyznačená na základe Z-1490/2019

Posted: 24.5.2019, 14:45
autor Peter Jesenský
Na výpise z listu vlastníctva pri jednej parcele som našiel tento zápis. "Plomba vyznačená na základe Z-1490/2019 (Vznik práva zo zákona..)"
Pýtam sa. Čo to je? Nikto ma o ničom neinformoval. Podobne je to s dvoma susednými parcelami iných vlastníkov. Kto by nám mohol podať k tejto veci vysvetlenie? Peter Jesenský

Re: Plomba vyznačená na základe Z-1490/2019

Posted: 26.5.2019, 4:31
autor lukas
Informujte sa na príslušnom katastrálnom odbore. Ten má k dispozícii listinu, podľa ktorej bola vyznačená plomba.