Strana 1 z 1

Rozdelenie

Posted: 24.6.2019, 10:09
autor Pbohacikova
Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať chlaby som rozdeliť dom na 2 bytové jednotky a rozdelenie pozemkov. Mame už vyhotovený geometrický plán kde nám to geodet zapísal. Zároveň by sme chceli rozdeliť LV na dve časti. Ďakujem za radu

Re: Rozdelenie

Posted: 2.7.2019, 12:13
autor trillan
Dobrý deň.

Mate v tom trocha chaos.
Ak chcete rozdeliť dom, aby to bolo zapísané na dvoch LV, potrebujete dve rozhodnutia o pridelených dvoch súp. čísiel (nejedna sa o byty).
Ak chcete rozdeliť dom na dve bytové jednotky, v tom prípade bude len jedno LV, na ktorom bude pozemok a stavba s jedným súpisným číslom (žiadne rozdelenie pozemkov podľa bytov) - každý bude mať svoj príslušný podiel, a zároveň na tom istom LV budú zapísané dve bytové jednotky, každé v spoluvlastníckom podiele 1/1-ina. Zároveň v zmysle znaleckého posudku bude mať každý vlastník bytu zapísaný aj príslušný podiel k nebytovým priestorom a to vzhľadom na výmeru svojho bytu).