Strana 1 z 1

Rozdelenie kupených parciel oklo domu.

Posted: 1.8.2019, 13:34
autor Guľka
Prosím poradiť v našom probléme.Jedná sa o rozdelenie kúpených parciel okolo domu s dvomi bytovými jednotkami.Parcely odkupujeme od Min.vnútra SR-fond rozvoja bývania.Keď sme sa do domu nasťahovali(byt v dome tiež nebol naším vlastnictvom.Byty v dome vlastníme už niekoľko rokov,dve navzájom nepríbuzné rodiny),tak sme sa ústne medzi sebou rodiny dohodli,keď sme sa tam nasťahovali kto bude ktorú časť užívať,kvôli tomu,že sme si chceli ohradiť polovicu na ktoej sme sa dohodli.Teraz,keď už kúpa by mala mať konečne po niekoľkých rokoch od podania žiadosti odkúpenia pozemkov koniec,tak je problém so susedmi a nechcú súhlasiť s predchádzajúcou ústnou dohodou.

ďakujem za radu a pomoc.

Re: Rozdelenie kupených parciel oklo domu.

Posted: 2.8.2019, 14:41
autor lukas
Občiansky zákonník pozná možnosť rozdelenia podielového spoluvlastníctva. Je to však záležitosť rozhodnutia súdu, či že Váš problém bude najlepšie konzultovať s advokátom.

Takmer určite však nebude možné rozdeliť pozemky pod domom a ani nie pozemky, ktoré slúžia na prístup k domu.

Re: Rozdelenie kupených parciel oklo domu.

Posted: 5.8.2019, 10:32
autor Guľka
Ďakujem za radu.