Strana 1 z 1

úradné overenie geometrického plánu

Posted: 9.8.2019, 13:26
autor joko
Je prekážkou úradného overenia geometrického plánu vkladová listina na pozemku, ktorý je predmetom geom. plánu. Pričom sa jedná o geom. plán na zriadenie vecného bremena (inžinierka sieť-vodovod). Ďakujem

Re: úradné overenie geometrického plánu

Posted: 19.8.2019, 9:54
autor trillan
Dobrý deň.

Na otázku sa jednoznačne nedá odpovedať, je potrebné najprv preskúmať vkladovú listinu a v závislosti od toho, či táto listina bude ovplyvňovať samotné úradne overenie (napr. zmena hranice a pod.) je potrebné rozhodnúť či je možné takýto GP úradne overiť.

Takýto postup sa rešpektuje z dôvodu, aby predmetný GP bol následne po zápise vkladovej listiny zapísateľný do operátu katastra a objednávateľ si nemusel dať vyhotovovať nový GP (samotný GP sa aj tak nezapíše skôr ako predchádzajúca listina).

Samozrejme, ak navrhovateľ žiada napriek uvedenému aj o úradne overenie skôr, môže dôjsť aj k takémuto overeniu, avšak berie na seba zodpovednosť za možné nezapísanie GP (čo nie je v jeho záujme aj keď často je presvedčený o opaku) a niektorý vyhotovitelia GP sa aj chránia uvedením poznámky do GP, že zápisu predmetnému GP predchádza iná listina, ktorá pred samotným overením nebola zapracovaná.