Strana 1 z 1

Výmaz stavby

Posted: 12.9.2019, 23:03
autor Fero
Prosím o radu, mám na svojom pozemku zakreslenú stavbu, ktorú potrebujem vymazať. Stavba je zapísaná na iného majiteľa. Problém je v tom, že nechce podpísať žiadosť na zrušenie súpisného čísla, iba za niekoľko tisícové "výpalné". Stavba je už niekoľko rokov odhlásená od platenia dane, a fyzicky neexistuje, z čoho mám zápisnicu zo stavebného úradu. Ani tak mi ju nechcú vymazať. Akým spôsobom mám postupovať? Ďakujem za každú radu.

Re: Výmaz stavby

Posted: 17.9.2019, 7:06
autor trillan
Dobrý deň.

Toto je otázka skôr na stavebný úrad a nie na kataster. Kataster eviduje stav na základe verejných a iných listín, ktoré sú predložené na zápis do KN.

Z Vašej strany je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o asanácií (zrušenia) stavby čo by nemal byť problém ak už stavba reálne v teréne neexistuje (ak je to potrebné tak zavolať komisiu do terénu) a tým dôjde aj na príslušnom stavebnom úrade k zrušeniu evidovania súp. čísla.

Následne potom ako vlastník pozemku spoločne s touto listinou môžete požiadať o výmaz stavby na LV.