zmena vlastníctva po chybe v zápise

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Jakub L.

zmena vlastníctva po chybe v zápise

Post autor Jakub L. » 20.9.2019, 16:06

dobrý deň, na lv sme traja spoluvlastníci, zistilo sa , že pri roep bol tretí vlastník zapísaný nesprávne. Za ten čas treti vlastnk zomrel a prebehlo dedičske konanie. Nový vlastník súhlasi s nápravou, ale tak, že vlastníctvo chce napísať dnes už na nebohého vlastníka. Chcem vedieť či kataster môže opraviť túto chybu po 10 rokoch a zapísať vlastníctvo na mrtvého vlastníka a či postačí na vklad len prehlásenie. Je takáto vec spoplatnená?
Možno mi niekto poradí. S pozdravom J.L.

lukas
Komentárov: 877
Člen od: 8.5.2011, 15:01
Kontakt:

Re: zmena vlastníctva po chybe v zápise

Post autor lukas » 21.9.2019, 7:13

Kataster nemôže takúto chybu opraviť, pretože došlo k ďalšej zmene - dedičské konanie. Čiže by došlo k rozporu s dedičským konaním. Požiadajte o vyjadrenie/prešetrenie kataster a potom sa dohodnite na ďalšom postupe.

trillan

Re: zmena vlastníctva po chybe v zápise

Post autor trillan » 24.9.2019, 7:54

Dobrý deň.

V zmysle § 59, ods. c) katastrálneho zákona je možné opraviť na základe písomne doručenej žiadosti údaj o viacnásobnom vlastníctve, ak s tým súhlasia všetky osoby zapísané v katastri ako vlastníci a iné osoby, ktorým svedčí vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnosti podľa verejnej listiny alebo podľa inej listiny a nie sú zapísaní v katastri ako vlastníci tejto nehnuteľnosti, a nejde o opravu uvedenú v písmene a).

Inými slovami je možné vykonať nápravu tak ako píšete a to aj bez vyznačenia obmedzujúcej poznámky: "Hodnovernosť údajov je spochybnená ....".

Zároveň je potrebné doplniť, že ak ide o opravu chyby podľa odseku 2 písm. c) pravosť podpisu osôb, ktorých sa oprava týka, musí byť na žiadosti úradne osvedčená.
Ak je účastníkom konania o oprave chyby Slovenská republika, štátny orgán, Slovenský pozemkový fond, obec, vyšší územný celok alebo Železnice Slovenskej republiky, pravosť podpisu osôb oprávnených konať v ich mene nemusí byť úradne osvedčená.

Osobne by som Vám však tento spôsob neodporúčal,nakoľko budete musieť nasledovne vykonať dodatočné dedičské konanie a účastníci musia byť všetci dediči v každom rade.

Pre vás oveľa jednoduchší spôsob je uzavrieť v zmysle OZ nepomenovanú zmluvu, ktorej obsahom bude dohoda, na základe ktorej dôjde k náprave. Túto zmluvu musia podpísať úradne všetci účastníci zmluvy.
V prípade, ak hodnovernosť nemáte spochybnenú na LV, nápravu je možné vykonať aj klasickými zmluvami (napr. darovacia, kúpna a pod...)

Pokiaľ to riešite cez opravu chyby v KN tak to spoplatnené nie je.
Ak to riešite formou vkladu (všetky uvedené zmluvy), tak je tam správny poplatok ak pri každom vklade (najčastejšie 66 euro).

Zároveň je možnosť vykonať nápravu aj tak, že vyhotoviteľ dedičského konania doručí dodatok, ktorým vypustí predmetný pozemok z dedičského konania, to sa zapíše do KN a následne Vy požiadate o vykonanie nápravy formou opravy chyby v ROEP (reklamácia alebo oprava v závislosti od lehoty zápisu ROEP do KN) a následne vykonáte dodatočné dedičské konania. Tento spôsob je síce možný, ale asi veľmi nereálny, nakoľko vyhotoviteľ dedičstva sa bude vyhovárať na údaje, ktoré mu poskytol kataster (záväznosť údajov) a to aj napriek tomu, že kataster môže súhlasiť, že došlo len k zrejmej chybe v písaní a bude apelovať, aby si to opravil sám a to napriek skutočnosti, že právny systém mu to neumožňuje....teda v súčasnosti už hej, ale len za horeuvedených podmienok...

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 7 hosť