Strana 1 z 1

Ako zistiť históriu všetkých zapísaních vlastníkov bytu

Posted: 10.10.2019, 8:36
autor Eva1111
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, kde zisti históriu bytu, kto bol a od kedy vlastník bytu. Ďakujem

Re: Ako zistiť históriu všetkých zapísaních vlastníkov bytu

Posted: 10.10.2019, 12:36
autor trillan
Dobrý deň.

Požiadajte príslušný okresný úrad o vyhotovenie kópie originálu listu vlastníctva na celu bytovku (nie len výpis) a tam budú uvedený všetci vlastníci od založenia predmetného listu vlastníctva (aktuálne LV nemusí to byť aj pôvodne LV pri prvotnom zápise stavby a jednotlivých bytových jednotiek, ale pri bytoch to zvyčajne tak je - bližšie info priamo na príslušnom katastri). Dátumy nadobudnutia tam síce nenájdete, ale budu tam uvedené listiny, na základe ktorých prechádzali vlastnícke vzťahy k jednotlivým bytom a s nich sa dá zistiť v ktorom roku došlo k predmetnej zmene.

Upozorňujem, že takéto údaje sú spoplatnené a to za každých začatých 20 bytových alebo aj nebytových priestorov 8 euro (napr.1 až 20 bytov - 8euro, 21 až 40 bytov - 16 euro, atď...)