Strana 1 z 1

kúpa nevysporiadanej parcely

Posted: 19.12.2019, 12:35
autor Donald
Je možné odkúpiť parcelu z registra C, ktorá nemá založený list vlastníctva? Od koho a ako? Ide o parcelu č. 98 v KÚ Trstené, kde zvyšné časti z evidencie E slúžia ako cesta (nevysporiadaná). Toto je zvyškový fragment, bez používateľov a úžitku.

Re: kúpa nevysporiadanej parcely

Posted: 23.12.2019, 6:25
autor lukas
Identifikácia parciel stotožní stav z určeného operatu so stavom podľa katastra nehnuteľností - za poplatok vyhotoví katastrálny odbor. To však nemusí pomôcť, pretože ak vlastnici nežijú a nezistíte ich dedičov, ktorí by ten pozemok mohli zdediť, taktiež nebude od koho kúpiť - bolo by potrebné osloviť Slovenský pozemkový fond....