Strana 1 z 1

prevod poľnohospodárskeho pozemku

Posted: 11.6.2014, 8:31
autor rena
majiteľka poľnohospodárskej pôdy chce previesť svoj podiel (1/1) kúpnou zmluvou na svojho syna a nevestu (blízke osoby). Aké podmienky musia byť splnené v zmysle zákona č. 140/2014, aby kataster vklad povolil.

Re: prevod poľnohospodárskeho pozemku

Posted: 11.6.2014, 9:50
autor trillan
Dobrý deň.

Odpoveď je v §4. ods c vami uvadzaného zákona, t.j. Vlastník alebo iná osoba oprávnená previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len
„prevádzajúci“) môže poľnohospodársky pozemok, bez použitia postupu podľa odsekov 3 až 10 a podľa § 5 a 6, previesť do vlastníctva blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobe príbuznej podľa § 117 Občianskeho zákonníka.

Inými slovami by to malo byť fingovať ako doteraz, akúrat by ste mali vieryhodným spôsobom preukázať, že sa naozaj jedná o blízke osoby - to sa dá prehlásiť priamo v zmluve alebo ku zmluve priložte čestné prehlásenie v zmysle OZ, žiadny vkladár to viac skúmať nebude či to je pravda...

Re: prevod poľnohospodárskeho pozemku

Posted: 12.6.2014, 20:24
autor rena
Dobrý večer,
Ďakujem za odpoved, ktorá mi velmi pomohla.