Hranice pozemku v riešení

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
trillan

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor trillan » 27.5.2015, 7:29

Dobrý deň.

Nakoľko GP bol vyhotovovaný ešte v roku 1991, zrejme vyhotoviteľom bola v tom čase štátna firma (geodet bol len zamastnanec), t.j. zrejme teraz sa už môžete obrátiť len na štát (dohoda, súd). Takisto môžete nahánať toho, čo GP autorizačne overil, v tomto sa môžete taktiež obrátiť na komoru geodetov alen neviem či Vám to bude nejako platné...
Vo Vašom prípade sa hlavne nemôžete spoliehať na omerné miery uvedené v GP. Prioritne treba dať inému geodetovi, môžno aj súdnemu znalcovi s oblasti geodezie overiť vyhotovenie pôvodného gp podľa výpočtov a súradníc, príp. dať aj vytýčiť v teréne tieto hranice (aj za účasti suseda). Na základe uvedeného sa až začať rozhodnúť ako budete postupovať.
A aby som nezabudol, pre istotu, overte si na katastri (môže to aj ten geodet), či predmetný GP bol vôbec zapísaný na katastri na pôvodného vlastníka.

PS: Na margo, teda ak môžem, všetci, ktorý chcete niečo kúpiť, dajte si nehnuteľnosť zamerať a aj vytýčiť v teréne za účasti všetkých dotknutých susedov. Cena takéhoto úkonu je oproti kúpnej cene v podstate zanedbateľná a dokáže predísť takýmto poroblémom. Úplne ideálne by bolo, keby to bola zákonom stanovená podmienka pri kúpe nehnuteľností a pri vydávaní stavebných povolení. Poriadne by ubudlo sporov a súdnych žalob. Bohužial slovaci sú v tomto smere nepoučiteľný, myslia si že koľko ušetria a geodet na nich zarobí miliony. Ale keď už je problém, tak by boli ochotný zaplatiť aj 10 GP (osobná skúsenosť a nie jedenkrát, 95 % ludi si nedá dobre poradiť a idu radšej za "lacnejšími")...

palom

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor palom » 27.5.2015, 10:08

Ďakujem pekne za radu. Som si vedomí, že som spravil chybu, keď som nedal pozemok pred kúpou zamerať ale aj keby som si dal spraviť GP mi to vôbec nezaručuje že sa takáto situácia nestane. Prečítal som si viacero príspevkov a zistil som že posunutie hranice pozemku pri novom zameriavaní s odstupom času je úplne bežné a robí to ľuďom veľké problémy. Pre informáciu, GP bol zapísaný na katastri a vlastne na základe tohoto zistenia zamestnanec KÚ zmenil údaj na 17,3 m v katastrálnej mape. Ja by som len chcel ak môžem tiež poznamenať, že by bolo dobré stanoviť v zákone, keď geodet zameriava pozemok aby k tumuto úkonu boli prizvané všetky zúčastnené strany resp. aspoň aby dal vedieť keď ide niečo meniť v katastrálnej mape a dotýka so to aj susedov. Možno keby to bolo tak v mojom prípade a ukázal by som geodetovi môj GP by sa minimálne zamyslel a možno si to aj overil prečo je tam takýto rozpor a až potom by niečo prepisoval v katastralnej mape. Každému geodetovi je určite jasné, že ide o veľmi citlivú vec a aspoň z morálneho hľadiska by sa mohol takýto kódex dodržiavať. Určite by sa predišlo veľa nedorozumeniam. Takže z Vašej odpovede mi vyplýva, že geodet, ktorý pozemok zameriaval v minulosti, nie je povinný a ani ho nijako nedonútim aby si svoju prácu obhájil, alebo som to pochopil zle?

trillan

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor trillan » 27.5.2015, 11:12

Dobrý deň.

Kedže sme slobodná krajina, tak donutiť ho asi nebudete môcť. Morálne je to vždy na samotnej osobe, ale kedže je už na zasluženom odpočinku.... Na posúdenie kvality jeho práce sú tu iný odborníci, napr. súdny znalec, komora geodetov, katastrálna inšpekcia, ktorý majú právo posúdiť vyhotovenie GP.
Súčasťou vytýčenie GP, je že osoba ktorá vykonáva vytýčenie písomnou formou vyve všetky dotknuté strany, ktoré sa môžu k vytýčeniu vyjadriť a podať aj prípadne námietky, ktoré sa zapíšu do tzv. vytyčovacieho protokolu, ktorý je súčasťou vytyčovacieho plánu a mali by byť odovzdané do archívu príslušného katastra (nie vždy sa to deje, a to hlavne kvoli finančenému hladisku - menej práce, menej penazi). Tu však taktiež platí čo som napísal vyššie, že kedže me slobodná krajina, tak donutiť všetkých aby sa dostavili na určitu hodinu nebude vždy možné.

K uvedenému by som ešte rad upresnil, aby nedošlo k omylu:
Vytyčenie hranice (akejkoľvek) nikomu nedáva právo aj to vlastniť. Záväzná hranica je vždy ta, ktorá je evidovaná v katastrálnej mape (samozrejme s ohladom na presnost vyhotovenia mapy), a ktorá vznikla mapovaním, resp. inými listinami ktoré sú súčasťou zbierky listín a boli úradne a autorizačne overené.

Pre každého geodeta platí pravidlo, že vždy musí vychádzať z platných údajov KN (pokiaľ sa nepreukáže opak), t.j. je uplne jedno či geodet robil GP v roku 1991 alebo v roku 2015, ak sa tam neudiala žiadna zmena, GP musia vychádzať z tých istých podkladov, t.j. výsledok vzhladom na dovolené chyby (dajme tomu do 30 cm) by mali v oboch prípadoch rovnaké. Ak to tak nie je, je potrebné dať preveriť oba GP a napr. súdny znalec alebo súd rozhodnú ktorý je vyhotovený správne. Kedže v oboch prípadoch sú GP úradne a autorizačné overené, v prípade že sa preukáže (napr. sudnoznaleckým posudkom), že jeden z geodetov sa "pomýlil", môžete od neho žiadať náhradu za vzniknutú škodu, resp. by mal by na komore poistený proti takýmto prípadom.

palom

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor palom » 27.5.2015, 12:47

Ďakujem pekne za vyčerpávajúcu odpoveď. Neodpustím si ale jednu poznámku. Je smutné, že v takejto situácii zostane čierny Peter v rukách vlastníka pozemku, ktorý v podstate za nič nemôže, a ktorý musí dokázať na základe spomenutých právnych krokov, ktorý geodet spravil chybu. Samozrejme viem si živo predstaviť tú tortúru a byrokraciu s ktorou sa stretnem ak sa pustím touto cestou a to nespomínam čas a peniaze. A geodeti, s ktorých jeden s najväčšou pravdepodobnosťou spravil chybu budú do vtedy úplne z obliga akoby sa ich to vôbec netýkalo. Nech sa nikto nehnevá ale keby som ja zaujal takýto postoj k mojim zákazníkom asi by som sa už dávno "pásol". To je naozaj smutné skonštatovanie pre všetkých čo majú podobný problém ako ja. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za informácie.

trillan

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor trillan » 27.5.2015, 14:08

Musíte sa na to pozerať aj zo strany geodeta. Dnes na slovensku je každý "geodetom", tak ako aj trenerom a všetkým iným keď sa mu to hodí. Viete koľko som sa už napočúval ľudí ako ho geodet obabral a keď sme prišli k podstate veci tak na 95% boli na vine väčšinou vlastníci a ich užívanie v teréne...Sám dúfam uznáte, že keď o niekm poviem, že pochybyl, tak to musím aj relevanrným spôsobom preukázať.
A k Vášmu vyjadreniu "Nech sa nikto nehnevá ale keby som ja zaujal takýto postoj k mojim zákazníkom asi by som sa už dávno "pásol".", by som rád dopnil malý príklad (škoda, že ste neuviedli čím sa zaoberáte).
Dajme tomu, že ste 70 ročný elektrikár na dochodku, s veľmi chybým zdravím. V roku 1991 ste na živnosť urobili el. rozvody v byte. V roku 2014 niekto kúpi daný byt a následne na začiatku roku 2015 dostane el. skrat a vznikne mu škoda. Od pôvodného majiteľa sa dozvie, že elektriku ste robil Vy a teda bude chcieť odškodne od Vás a to aj napriek tomu, že ste na zasluženom odpočinku a už si ani nespomeniete na ten byt. Keď predsalen prídete do daného bytu, zistíte, že vypínače su už úplne iné ako sa používali v roku 1991 a aj el. zariadenia s úplne iné a v podstate el. rozvody už nevyhovujú norme. Tak toho "zákaznika" tiež asi pošlete kade ľahšie s tým že už je predsalen dlha doba na to aby prišiel niečo take reklamovať (kedže to už ani nerobite) a to aj napriek tomu, že kabla v stene su stale tie iste a poviete mu nech si da spraviť nový posudok a nové rozvody a to aj napriek tomu, že to bolo Vaše dielo aj ked verím tomu, že si zákaznikov vážite. Ak by bol neobytný, chceli by ste aby Vám on preukázal, že za predmetnú vinu zodpovedáte Vy. A tak nejako to funguje aj s pozemkami....

palom

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor palom » 27.5.2015, 19:40

Dobrý deň. Som zamestnaný v jednej nadnárodnej spoločnosti a okrem iného predávam výrobky tejto spoločnosti vo východnej Európe. Ale nechcel som aby táto debata skĺzla týmto smerom. Ak sa Vás moja poznámka dotkla, tak sa ospravedlňujem. Viete je len nepochopiteľné, ako sa môže hranica pozemku po 30tich rokoch "scvrknúť" o viac ako 16%. To sú fakty, ktoré akokoľvek obraciam sú stále také isté. Ešte by som sa rád ak môžem opýtal, či je možné na katastri podať námietku že ma geodet neprizval keď zameriaval susedný pozemok aj keď musel evidentne vidieť že ten rozpor je zrejmý. Mne bolo týmto pádom znemožnené sa k danej veci vyjadriť a dať námietku. Ešte raz sa ospravedlňujem a ďakujem za rady

trillan

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor trillan » 28.5.2015, 8:10

Dobrý deň.

Nie nedotkli ste sa ma ani náhodou. Ja som to chcel len uviesť ako príklad, že dané problémy nie su len na katastri. Aj vo Vašej profesii by sa našlo určite dosť problémov (možno aj končiacich na súde). A dokazovať to často musí práve poškodený...
Zároveň by som len chcel upresnit (a to nie len pre vas), že geodezia nie je len jednoducha čierno-červená grafika s niekoľkými nakreslenými čiarami, ktorú vie namerat každý - aj ked to tak niekedy mozno naoko môže vyzerať.

Nakoniec by som to zhrnul:
1, ešte stale neviete preukázať, ktorý geodet pochybyl a či vôbec. Absolutne sa nespoliehajte na omerné miery, ale na súradnce v tzv. ZPMZ, ktorý bol súčasťou GP a je stále súčasťou operátu katastra. Každý geodet má do tohto archívu prístup a môže Vám kedykoľvek tieto body s určitou danou presnsťou v teréne vytýčiť.
2, Váš pozemok sa nikdy nescvrkol, vždy bol a bude taky ako ste ho kupili a ako bol v tom čase zakreslený v katatrálnej mape. Nikomu neverte ak Vám bude tvrdiť opak. Pozemok nie je vec, ktorá by sa časom napr. vysúšala. Samozrejme, treba brať ohľad na vyhotovenie mapového diela, jeho kvalitu, triedu presnosti, skreslenia a pod. ale to by Vám najlepšoe vysvetlil niekto, kto v danej lokalite má skúsenosti a pozná daný operát. Z uvedeného dôvodu zároveň existujú v zmysle zákona a vykonávacej vyhlášky aj tzv. dovolené odchýlky výmer. V prípade, že užívanie v teréne (Vaše alebo aj Vášho predchodcu) bolo alebo je iné ako hovorá katastrálna mapa, tak to je už o niečom inom. To by ste sa mohli obrátiť na predávajúceho, že Vás zaviedol do omylu, avšak preukázať mu úmysel by asi nebolo jednoduché...
3, dajte si za účasti suseda vytýčiť to čo ste kúpili geodetom a to si aj užívajte a to bez ohľadu na to čo hovorí Váš sused. Ak sa mu to nepáči, nech dokazuje on že ma pravdu. Vy ako laik veríte svojmu GP a keď sa mu to nepáči, nech dokazuje on, že ma pravdu.
4, neverte uplne tomu, čo ste si namerali pasmom :), aj ked si myslite, že viete, tak reálne neviete odkial a kam mate merat. Geodezia je jedina veda, ktorá určuje body a vzdialenosti s absolutných súradníc (to znamena každy bod sa overuje a výpočty sa robia z nameraných súradníc), t.j. nie relatívne ake je napr. meranie pasmom od jedneho bodu k druhemu (relativne moze byt vzdialenost odmerana dobre, ale absolutne v terene mozete merat nieco uplne ine).
5, rozpor medzi čím? máte na mysli užívanie v teréne? každý normalny geodet (určite sa najdu aj výnimky) bude vychádzať z podkladov evidovaných v KN, nakoľko vie, že každý iný geodet alebo inšpekcia ho vie veľmi ľahko skontrolovať a hneď by sa prišlo na to, že pochybil a prišiel by aj o licenciu príp. autorizačný geodet o právo úradne overovať.
6, jediný problém čo s toho celého vyplýva je ten, že budete mať asi zle susedske vztahy ale to uz asi aj tak máte...idealne riesenie je uz len sa dohodnut....ak zistite ze ste to neozaj podla zmluvy nekupili, neostava vam asi nic iné ako to odkupit alebo sa toho vzdat...
7, moja rada na záver, najprv si 100% tne overte fakty, doložte ich niečim čo Vám to potvrdí (malo by to obsahovať aj nejake tie otlačky pečiatok) a až potom konajte podľa výsledku, nakoľko je stále možné, že pravdu môže mať aj Váš sused.

A k Vašej otázke. Zjednodušene kataster je len organizácia, ktorá archivuje všetky listiny a zabezpečuje evidovanie samotných nehnuteľností v zmysle došlých listín. Kataster nedisponuje žiadnou meracou technikou a zamestnanci ani neprešetrujú údaje v teréne, takže takýto podnet podať na kataster je bezpredmetný.

palom

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor palom » 28.5.2015, 13:52

Myslel som si, že už ukončím túto diskusiu ale zostalo tu niekoľko otvorených otázok a beriem to tak, že sa z tejto situácie môžu poučiť aj iný, tak dovoľte ešte pár viet na ujasnenie.
1, S novým susedom mám zatiaľ dobrý vzťah. Vysvetlili sme si v čom je problém, skôr môžem kvitovať jeho trpezlivosť. Obom nám je jasné, že na ťahu som ja aby som pohol veci dopredu. To že mi nedal vedieť keď robili merania na GP nebudem komentovať. To mi viac vadí, že ma geodet o tom neinformoval aj keď je to v smerici č. S 74.20.73.43.00, § 25
"Protokol o vytýčení hranice pozemku" myslím si dosť jasne stanovené. A preto som sa pýtal kde by som sa mohol na toto konanie sťažovať (ako ste písal kataster toto nerieši) tak potom kde sa môžem ohradiť? Ešte mi z toho logicky vyplýva jedna otázka, či vôbec môže kataster zapísať nový GP bez vyjadrenia susedov. Minimálne by mal aspoň geodet dokladovať, že susedov s touto skutočnosťou oboznámil napr. doklad o odoslaní doporučeného listu - toto je len moja úvaha.
2, Že sa niekde stala chyba si myslím nie len preto, že omerná miera na GP je 17,3 m a skutočnosť cca 14,4 m ale aj preto, lebo keď si pozriem kat. mapu je táto strana pozemku (17,3 m) voľným okom pri troche zväčšenia dlhšia ako hranica pozemku horného suseda so vzdialenosťou 16 m. Ak je kat. mapa ako som sa dočítal kreslená v mierke potom dlhšia strana musí byť aj v mape dlhšia. A ešte jedna vec čo nechápem na mojom GP z 1991 roku v spornej časti hranice je zakreslený lomový bod a potom pod určitým uhlom hranica pokračuje. V kat. mape tento bod vôbec nie je a hranica pozemku je v podstate priamka a tak mi to aj ukazoval nový sused, že to tak geodet zameral.
3, Preto si myslím, že geodet vedel že meria sporné miesto, pretože vytyčoval body aj za plotom na "mojom" pozemku.
Takže asi toľko. Ak budete reagovať aj na tieto skutočnosti budem veľmi rád. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za Vaše rady, názory, čas a prajem všetko dobré.

trillan

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor trillan » 29.5.2015, 7:52

Zdravim.

Tiež doplním:
1. Smernicu, ktorú citujete sa týka vytýčovania hranice a nie merania a vyhotovania GP (výsledkom by bol vytyčovací náčrt a nie GP). Aj keď sa Vám to môže zdať, nejedná sa o to ten istý úkon. Nepoteším Vás, kataster ani v tejto veci nie je kontrolnym orgánom...
2, už ste overili, či Váš GP bol vôbec zapísaný? To, že bol vyhotovovaný, ešte nemusí znamenať že bol aj zapísaný v KN. Ak je chzbne v KN zakreslený, treba požiadať kaatster o vykonanie opravy chyby v KN.
Ešte raz a dúfam naposledy. Neporovnávajte skutočnosť zo stavom v mape, ale dajte si vytýčiť v teréne hranicu s katastrálnej mapy v teréne, lebo to naozaj vlastníte (nevlastníte to čo užívate, inak povedané Vami uvedených 17,3 metra, akurát, že neviem povedať na ktorý smer a kde skutočne tých 17 metrov je - kludne možu napr. isť aj naopačnú stranu - minule som to spominal, že geodezia je jedina veda ktora mera vzdialenosti absolutne a nie realtivne napr. pasmom, takato metoda može byť maximalne doplnková...). Toto keď poviete susedovi, neviem či Vaše vzťahy sa trocha nenaštrbia.
S tým bodom je to tažko takto povedať, ak je GP zapísaný tak v skutočnosti by tam mal aj byť. Mohlo sa stať napr. generalizáciou mapy, že v rámci skreslenia, mierky mapy a hrúbke čiary došlo k stotožneniu, že ho nie je vidno. Ak tam má byť (viď bod 2), a jedna sa o chybny zákres v kat. mape, zase treba požiadať kataster o vykonanie opravy v KN.
3, čo vedel geodet alebo nevedel sa musíte spýtať jeho. Možno by bolo ho dobre navštíviť, porozprávať sa s nim a požiadať ho aby za účasti Vás aj suseda to prišiel predsalen prekontrolovať či nedošlo z jeho strany k chybe. Alebo ho môžete požiadať aby Vám na predmetnú hranicu vyhotovil vytyčovací plán a predložil podklady, na základe ktorých ju vytčoval a vyhotovoval pôvodný GP. Ak nebude ochotný, v súkromnej sfére je dosť fyzických a právnických osob v oblasti geodezie, takisto odporúčam súdneho znalca v danom odbore (nie vypisovať nezmyselné sťažnosti, ktoré Váš problém s určitosťou nevyriešia, prídete o kopu času kým to budú prešetrovať, samozrejme to ani nebude zadarmo a max. ak zistia nejaké pochybenie, tak dajú pokutu a Vám dajú vacsinou odporúčenie aby ste si to riešili iným spôsobom, nakolko oni nemajú na to zákonné možnosti).

Aj Vám všetko dobre a držím palce, aby ste to vyriešili k obojstrannej spokojnosti:)

JAN.S

Posunutie hranic o 3metre.

Post autor JAN.S » 4.6.2015, 16:23

Poprosil by som o radu.Sused z lava zacal stavat novy RD a posunul sa jeho pozemok o 3 metre ku mne a ked som si dal ja vymerat pozemok,tak moja hranica sa posunula k druhemu susedovi s prava o 3 metre.Jak je mozne,ze sa povodne hranice zmenili ? Pritom sused z lava sa o hranicu sudil v roku 1972 a jeho hranica bola sudom uznana spravne.Takze nemozem sa k druhemu susedovi z lava posunut o 3 metre.Neriesil by som 30cm,ale 3m je dost.Ked som preveroval tento problem,tak sa asi 6 parcel okolo mojho pozemku sa ma zevraj posunut, z toho dovodu,ze sused isiel 3m ku mne a ja pojdem 3m k dalsiemu suedovi a tak to ma pokracovat...Neverim tomu,ze by sa geodet 6x pomylil v susednych pozemkoch.Verim tomu,ze ostanu povodne hranice na polke ulici....
Dakujem.

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosť