Strana 1 z 1

prepis nehnuteľnosti

Posted: 3.9.2015, 7:28
autor Tibor K
Je to problém, keď predávajúci nemá súpisné číslo v obč.preukaze? A na LV má ešte starý trvalý pobyt. V zmluve o prevode sa identifikuje menom, priezviskom, dátumom narodenia a rodným číslom. V kúpnej zmluve trvalý pobyt môže byť bez súpisného čísla?
Žena, ktorá sa dvakrát vydala na LV má priezvisko prvého manžela, a teraz má nové priezvisko po druhom manželovi. Kupujeme od nej nehnuteľnosť. Já ju uvediem na zmluve s novým priezviskom. Prejde to tak, alebo ešte k tomu treba nejaké potvrdenie?

Re: prepis nehnuteľnosti

Posted: 3.9.2015, 16:03
autor lukas
V zmluve treba uvádzať aktuálne údaje. Avšak je vhodné priložiť doklady, ktoré potvrdzujú, že došlo k zmene priezviska (napr. sobášnym listom).