Ako postupovať

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
susedovci
Komentárov: 2
Člen od: 4.2.2016, 17:14
Kontakt:

Ako postupovať

Post autor susedovci » 7.2.2016, 20:28

Dobrý deň
Chcem Vás poprosiť o pomoc pri našom probléme. V roku 1987 sme si kúpili rodinný domček. V roku 1922 si bývali vlastníci (bratia) rozdelili pozemok na dve časti vyšnú a nižnú. Už vtedy boli postavené hospodárske budovy a dom. V roku 1936 si dali zhotoviť GP, ktorý riešil rozdelenie pozemku na dve časti. V uvedenom GP je uvedená hranica 30 cm a 35 cm od existujúcich budov v časti pozemku, kde je nesúlad hraníc. V roku 1987 sme dostali stavebné povolenie na stavbu hospodárskej budovy. Nová hospodárska budova bola postavená na základoch starej- drevenej. V roku 1990 sme dostali stavebné povolenie na stavbu rodinného domčeka, kde nám stavebná komisia na základe GP z roku 1936 zamerala stavbu. Stavbu sme dokončili a ku kolaudácii bol doplnený GP v r. 1993. So susedóvcami sme nemali žiadne problémy až v roku 2015 nám vyšná suseda oznámila, že má GP z roku 1994 o ktorom sme nič nevedeli. V jej GP sú hranice posunuté do nášho dvora namiesto 30 cm na 80 cm a u dolných susedov z 35 cm na 90 cm. Suseda o nesúlade hraníc vedela od roku 1993 a teraz plánuje výstavbu plota podľa platnej VKM a nám tým znemožní prístup autom do garáže nakoľko sa zúži šírka prístupovej cesty.
Na katastri nehnuteľností zistili, že pri THM v roku 1971 nesprávne vyhodnotili priebeh hraníc (neprevzali v zmysle GP z roku 1936 lomové body, ktoré neboli v čase merania stabilizované) a nezapracovali plán na rozdelenie z roku 1936. Bývalý majiteľ toto meranie THM 7.4. 1971 odmietol podpísať.
Budovy na hranici pozemku vyšných susedov sú pôvodné aj plot je umiestnený na pôvodnom mieste, čo v súčasnosti zodpovedá podľa GP z roku 1936. Nezhoda je na 56 m dĺžky pozemku 9 m2. Suseda nechce pristúpiť na žiadnu dohodu a právnici nás odmietajú, že sú to žabomyšie vojny. Suseda má už podané na stavebné povolenie plota v našom dvore.
Ak viete niekto ako by sme mali postupovať a na koho sa obrátiť o pomoc boli by sme veľmi vďační. Ďakujem

trillan

Re: Ako postupovať

Post autor trillan » 8.2.2016, 17:00

Dobrý deň.

To čo píšete má veľké a dosť podstatné nedostatky a to:
1. odvolávate sa na GP z roku 1936. V čase vyhotovovania takéhoto GP určite neboli určené súradnice lomových bodov pozemkov, a keby predsa len aj, tak presnosť určenia takýchto bodov môže byť max. 60 cm a to by už museli byť zohľadnené všetky geodetické a kartografické skutočnosti (mierka, skreslenie, hrúbka čiary a pod.). Vo Vašom prípade zrejme ide len o relatívne grafické určenie hranice medzi rozdelenými pozemkami. Takže odvolávať sa, že niečo je 30 cm od niečoho v rámci uvedenej presnosti je v podstate bezpredmetné.
2. stavebná komisia Vám pri stavebnom konaní určite nevytýčila hranice pôvodného pozemku /musel by tam byť geodet a vyhotoviť o tom nejakú písomnú správu, napr. vytyčovací plán s uvedením súradníc lomových bodov/. Zo strany komisie došlo max. k zakresleniu návrhu stavby do kópie katastrálnej mapy bez akéhokoľvek merania v teréne / z hľadiska určenia lomových bodov pozemku nulová výpovedná hodnota/.
3. keď ste si dávali vyhotoviť GP ku kolaudácií, bola Vám zameraná len novostavba a nie aj lomové body hraníc pozemkov a to zrejme kvôli cene GP.
4. Keď bolo vykonávané THM mapovanie, všetci účastníci konania boli povinný vyznačiť si všetky lomové body svojich pozemkov tak ako ich vlastnili a nie ako ich užívali. Je potom otázne čo v skutočnosti bolo vyznačené v teréne a čo bolo v teréne zamerané keď ako píšete samotný vlastník odmietol podpísať skutočné zameranie v teréne. Zrejme vlastník v skutočnosti užíval niečo iné ako v skutočnosti vlastnil, kedže napriek tomu, že nesúhlasil s THM mapovaním nepodal v zákonnej lehote odvolanie s doloženými dokladmi preukazujúcimi skutočnosti, prečo odmietol protokol v teréne podpísať /aspoň takúto dôležitú skutočnosť neuvádzate/.

Ak by som Vám mal poradiť, tak súdiť sa kvôli 9 m2 s čoho presnosť určenia výmery je veľmi otázna, nakoľko takáto výmera môže byť úplne v pohode v zmysle platných noriem dovolenou odchýlkou je absolútne scestné. A to nepíšem o presnosti určenia lomových bodov pri THM a v pozemkovej knihe.
Ak predsalen chcete niečo spraviť, dajte prehodnotiť meranie pri tvorbe THM a GP susedy inému, najlepšie autorizovanému geodetovi s praxou alebo súdnemu znalcovi, príp. ak to okolnosti budú potrebovať katastrálnej inšpekcií a oni Vám nezaujato povedia či a kto je v práve, resp. Vám vyhotovia podklady ktoré ďalej môžete použiť pri dohode alebo súdnom spore.

susedovci
Komentárov: 2
Člen od: 4.2.2016, 17:14
Kontakt:

Re: Ako postupovať

Post autor susedovci » 9.2.2016, 8:59

Chcem sa Vám poďakovať za odpoveď, veľmi nám to pomohlo. Budeme postupovať podľa vašich rád.
Ďakujeme

Jaroslasv

Re: Ako postupovať

Post autor Jaroslasv » 21.9.2016, 7:25

Pán Trilan, je nesporné, že ste odborník a Vaše príspevky sú veľmi hodnotné avšak neodpustíte si vynášať súdy nad počínaním a postojom ľudí, nie je to Vaša vec, Vy máte ak chcete poradiť a nie moralizovať. A ešte niečo ten pravopis si vylepšíte a nepíšte "boli povinný " s tvrdým ý.
S pozdravom Jaroslav

trillan

Re: Ako postupovať

Post autor trillan » 21.9.2016, 8:34

Dobrý deň.

Ďakujem pekne za Váš názor, vážim si ho.
K Vášmu vyjadreniu by som doplnil:
1. Myslel som si, že nie sme tu kvôli gramatike, ale OK. Beriem na vedomie, že niekto tu sleduje aj túto stránku. Som si vedomý, že viac sa snažím sústrediť na obsahovú stránku, ale možno by ste mi moli robiť korektora textu, čo Vy na to? :)
2. Nemusíte čítať moje príspevky /a ani nikto/, ja Vás k tomu nenútim:) Je na samotných čitateľoch čo si s toho vyberú. Skúste pridať názor vecne k problémom, ktoré sa tu riešia /alebo niekde inde/ v tom, čom sa vyznáte a tým pomôžte iným zadarmo. Ľudia by si predsa mali pomáhať /nie je všetko len o peniazoch/, no nie?
3. Ja nikoho nesúdim, len apelujem na to, že každý z nás ma svoje práva a povinnosti (a vedomosti) a vzhľadom k tomu by sa mal aj každý tak správať. A hlavne sa snažím všetkým vysvetliť, že je jednoduchšie problémom predchádzať ako ich potom riešiť, aj keď nie vždy tom musí byť zadarmo. Je mi jasné, že sa to ťažko číta, že aj "ja" som niekde zrejme urobil chybu, ale väčšina ľudí v SR to bohužiaľ pochopí až keď im to poviete takto priamo...ak chcete problém vyriešiť, tak ako by sa mal, musíte ho najprv pomenovať a potom vykonať nápravu v súlade so skutočným stavom a nie stavom predstav samotných účastníkov, ktoré často sú veľmi subjektívne a nie objektívne. Potom sa zbytočne vytvárajú spory, následne súdy. Byť objektívny vzhľadom k celému problému nie je doména právnikov, tam to funguje iným spôsobom...
Skúste si prečítať niektoré, odpovede ľudí čo tu píšu, že prečo im niekto skôr nepovedal čo sa môže stať a ako tomu mohli predísť a myslím si, že si sám odpoviete na Váš postreh. Ak zistím, že aj ja som spoluzodpovedný za daný stav, ktorému som mohol aj ja predísť /je jedno či úmyselne alebo vlastnou neznalosťou/, tak som aj spoluzodpovedný za vykonanie nápravy tak ako má v skutočnosti byť a postavím sa k tomu ako chlap. Takto to chápem ja a keď si toto uvedomia ľudia na slovensku tak tu bude raj na zemi ... ale už radšej končím, lebo mi napíšete, že nielen moralizujem ale aj filozofujem :)

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 4 hosť