výmaz budovy z katastra

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Mary

výmaz budovy z katastra

Post autor Mary » 9.5.2016, 19:46

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či na výmaz hospodárskej budovy stačí potvrdenie zo stavebného úradu alebo treba aj geometrický plán. Ide o hospodársku budovu bez súpisného čísla a nie je ani v LV.
Ďakujem

trillan

Re: výmaz budovy z katastra

Post autor trillan » 10.5.2016, 9:43

Dobrý deň.

Ak je stavba zakreslená aj v katastrálnej mape (čo by malo byť, inak by bol v KN evidovaný nesúlad), tak musíte doložiť na výmaz aj GP, aby došlo k zrušeniu stavby aj na mape - zrušeniu bodky a nahradenie za iný druh pozemku (bol zachovaný súlad medzi LV a mapou).

Vo Vašom prípade stavba nie je zapísaná a teda nie je čo rušiť a žiadnu takúto žiadosť ani nedávajte nakoľko je to bezpredmetné. Ak je stavba zakreslená v mape (nesúlad v KN) a chcete to zmeniť, zmenu na mape vykonáte len na základe nového GP, kde bude budova nahradená rovnakým druhom pozemku a zmenou kódu využitia pozemku (napr. zo zastavané plocha - stavba, na zastavaná plocha - dvor - nedochádza k zmene druh pozemku). Takýto GP dáte všetci dotknutý vlastníci len evidenčne zapísať bez priloženia listiny na zrušenie stavby.

mary

Re: výmaz budovy z katastra

Post autor mary » 10.5.2016, 10:30

ďakujem za odpoveď

mary

Re: výmaz budovy z katastra

Post autor mary » 10.5.2016, 13:03

Akurát som to bola vybaviť. Nepotrebovala som žiadny geometrický plán. Stačila žiadosť o výmaz z katastra, a potvrdenie zo stavebného úradu o tom, že stavba sa na pozemku už nenachádza a kópiu z katastrálnej mapy, aby v prípade, že na pozemku je stavieb viac, vedeli, ktorú stavbu majú vymazať. Keby som sa riadila podľa vašej rady, tak by ma porazilo dať 200 € za geometrický plán, ktorý by som nepotrebovala.
Takže ďakujem za odbornú radu.

trillan

Re: výmaz budovy z katastra

Post autor trillan » 11.5.2016, 7:32

Dobrý deň.

1. moje rady nie sú záväzné. Každý si s toho môže vybrať čo len chce. Ja sa snažím len robiť osvetu medzi ľudmi, ktorým kataster nie je až taký blízky, aby videli trocha kataster aj s tej odbornejšej stránky (nielen geodet zamerá tri body nejakým GPS a to je celé), a aby veci robili tak, ako je potrebné a tým predchádzali k nasledovným problémom. Ak chcete naozaj skutočnú kvalitu, nemôžete očakávať, že všetko bude zadarmo. Samozrejme, všetko sa dá robiť rôznymi spôsobmi, len výsledok nemusí byť rovnaký. Ak mi neveríte, stačí pozrieť tu v archíve a sama sa presvedčíte, že čím starší neriešení problém, tým horšie sa napravuje a vlastníci by boli teraz ochotný aj zaplatiť to, na čom oni alebo ich právny predchodcovia ušetrili.
2. ak radu nechcete, tak ju nežiadajte.
3. neobviňujte ma, že som Vás "skoro pripravil o 200 Euro" (Viď bod1.).
4. ak ste není odborník na kataster a geodéziu, tak prosím nekomentujte ľudí, ktorí sa uvedenými odbormi zaoberajú. Vaša irónia nie je na mieste. Ak máte pochybnosti o tom čo som napísal, môžete sa poradiť kedykoľvek s ľudmi, ktorí sú súčasťou komory geodetov alebo súdnymi znalcami v odbore geodézia a kataster, príp. členov advokátskej komory právnikov. Dúfam, že ani týchto ľudí nepovažujete za neodborníkov.
5. podaním žiadosti na kataster ešte nemáte nič vybavené. Myslím, že výmaz stavby z LV nebude problém, lebo sama uvádzate, že stavba na LV nie je evidovaná, t.j. nie je čo vymazať. Zmena v katastrálnej mape je otázna, no ale to uvidíte, až keď kataster vykoná zápis do KN (netvrdím, že to na katastroch nejde urobiť, ale určite sa nejedná o riešenie v súlade s platnou legislatívou a osobne som sa nestretol s odborom katastra, kde by si sami menili údaje v katastrálnej mape bez podkladu (GP), aj keď možno mám len "smolu" - inými slovami, kataster urobí evidenčnú zmenu bez listiny, ktorá ma byť súčasťou zbierky listín). Odporúčam Vám (neprikazujem), aby ste si po oznámení o zápise do KN skontrolovali či a akým spôsobom bola Vaša stavba s mapy naozaj vymazaná (nebude tam ako druh pozemku vyznačená bodka).
6. ak je na jednom pozemku viac stavieb, alebo sú zlúčené pri rodinnom dome čo býva úplne bežný štandard, naozaj neviem akým spôsobom chcete v žiadosti preukázať, ktorá stavba alebo jej časť, ktorá tvorí zrušenú stavbu sa ma vymazať. Takýchto "omylov" na katastroch je požehnane...

mary

Re: výmaz budovy z katastra

Post autor mary » 11.5.2016, 7:50

Ta stavba bola zamapovaná už veľmi dávno a žiadny zápis cez bodku tam nie je a iná stavba na pozemku nie je.
Vašu radu ste neformulovali informatívne ale tak ako mán postupovať.
Ja som tiež riešila iné veci, ktoré nemali v poriadku predkovia, ktorí už nežijú. A boli to zbytočné opletačky. Kedysi ľudia neriešili, iba tak si postavili kde chceli. Dokonca aj dnes to tak niektorí robia.
To je super, že s vašich rád si každý môže vybrať čo chce. Ak nechcete poskytovať rady tak nevytvárajte diskusie a potom sa neodvolávajte, že je to zadarmo.
A ak si nie ste istý, tak to do odpovede uveďte.

trillan

Re: výmaz budovy z katastra

Post autor trillan » 11.5.2016, 13:31

1. Ta stavba bola zmapovaná už veľmi dávno a žiadny zápis cez bodku tam nie je a iná stavba na pozemku nie je.
- Čo chcete na mape rušiť? Však tam v tom prípade nie je ani zakreslená. Túto skutočnosť ste doteraz neuviedli.

2. Vašu radu ste neformulovali informatívne ale tak ako mán postupovať.
- Ja som napísal, aký je všeobecný postup, ako postupovať ak chcete vykonať výmaz stavby z katastra. K tomu, že Vy nemáte stavbu zapísanú a ešte ani zakreslenú sa radšej vyjadrovať znova nebudem...

3. To je super, že s vašich rád si každý môže vybrať čo chce. Ak nechcete poskytovať rady tak nevytvárajte diskusie a potom sa neodvolávajte, že je to zadarmo.
- Diskusiu ste začali Vy a nie ja. Nie je moja chyba, že ste neuviedli všetky relevantné skutočnosti (viď bod 1 a 2).

4. A ak si nie ste istý, tak to do odpovede uveďte.
- Neviem, kde ste zistili, že nie som si istý s tým čo napíšem, ale hlavne, že mate svoj názor.

Zostávam s pozdravom :)

Irony off.

mary

Re: výmaz budovy z katastra

Post autor mary » 13.5.2016, 7:17

Tá stavba je zakreslená na mape ale parcela nie je rozdelená na zastavanú plochu a dvor. A ja ju potrebujem odtiaľ vymazať.
Nie je to stav aký má byť, ale nemôžem za to ja ale predkovia, ktorých som zažila ako malé dieťa, keby som to robila ja tak ju zakreslím ako mám.
Iba som sa mylne domnievala, že táto diskusia poskytuje rady, ktoré by mohli byť pravdivé, keďže ste na stránke katasternehnutelnosti.sk.
Ak vám moje informácie pre radu nestačia máte napísať, že informácie nie sú dostačujúce pre vašu odpoveď.

trillan

Re: výmaz budovy z katastra

Post autor trillan » 13.5.2016, 7:37

Nemám silu, náladu a ani schopnosti Vás už o čomkoľvek presviedčať. Ano mate svoju pravdu, ja s tým problém nemám. Každý vieme čítať s porozumením (teda aspoň dúfam). Nech si každý vyberie z toho čo len chce.


Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 3 hosť