Strana 1 z 1

SPF ako vlastník na LV

Posted: 6.7.2017, 15:23
autor Ibo81
Dobrý deň,
na LV parcely z registra "E" máme ako 1/3 spoluvlastníka uvedeného Slovenský pozemkový fond. Neviem, či tomu mám rozumieť tak, že z nejakého dôvodu mu podiel pripadlo skutočne ako vlastníkovi, alebo to znamená, že figuruje len ako správca spoluvlastníckeho podielu. Mohol sa stať SPF spoluvlastníkom? Na základe čoho?

Ďakujem.

Re: SPF ako vlastník na LV

Posted: 6.7.2017, 15:46
autor lukas
SPF obvykle vystupuje ako správca pozemkov vo vlastníctve neznámych alebo za Slovenskú republiku, vo Vašom prípade môže ísť len o nepresný zápis, kedy mala byť SR v 1/3 a na jej podiel ako správca SPF. Pozrite sa v liste vlastníctva, aký má titul nadobudnutia, ak tam uvedený nebude, informujte sa na katastri.