Strana 1 z 1

Prevod majetku

Posted: 10.11.2017, 21:28
autor Ondrej Vajdik
Moja otázka znie:

Ako je najjednoduchšie previesť majetok na jedného majiteľa, ak sú na liste vlastníctva dvaja bratia v spoluvlastníctve 1/2 k 1/2 na jedného z nich?

Ďakujem.

Vajdik

Re: Prevod majetku

Posted: 11.11.2017, 13:59
autor lukas
darovacia alebo kúpna zmluva sú si rovnocenné poplatkami aj dĺžkou konania.