Strana 1 z 1

výmena pôdy

Posted: 22.11.2017, 19:10
autor Mária Šugereková
Prosím o radu, som spoluvlatničkou na parcele chcela by som si vymeniť moje podiely s iným vlastníkom. Môžu ma spoluvlastníci napadnúť?. Ako by som mala postupovať bez napadnutia ostatných spoluvlastníkov: Vrelá vďaka za odpoveď.

Re: výmena pôdy

Posted: 5.12.2017, 19:07
autor 123321
Myslím, ze nie nejde o odpredaj len zámenu lebo vy nemáte záujem o odpredaj ale o výmenu skúste sa informovať na pozemkovom úrade. Treba rozlišovať pozemok v intraviláne a extravilane