Územné rozhodnutie

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
Michal43

Územné rozhodnutie

Post autor Michal43 » 29.4.2018, 13:44

V súlade s právoplatným územným rozhodnutím z roku 1980 boli vydané 4 stavebné povolenia. Na základe územného rozhodnutia bol vyhotovený geodéziou geom. plán na zameranie týchto 4 pozemkov. Dnes súdny znalec tvrdí bez toho, že by územné rozhodnutie videl, že právna hranica nie je stanovená a tá, ktorá je musí byť rekonštruovaná do hraníc pozemkov v roku 1971, lebo je chybná a musí ju rekonštruovať. Má súdny znalec takmer po 40 rokov právo takto postupovať a svojím rozhodnutím meniť hranice všetkých 4 pozemkov prípadne celej obce? Podotýkam, že v Územnom rozhodnutí je neoddeliteľnou prílohou aj priložená snímka "evidenčné údaje na konanie o zmenách vo využívaní pozemkov" . Snímka mapy je orazítkovaná ONV - odbor územného plánovania a stav. poriadku ako aj geodéziou v príslušnom okrese. Tiež j opatrená klauzulou, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.
Ďakujem za odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 1 hosť