Strana 1 z 1

Geometricky plan

Posted: 7.5.2018, 12:53
autor Natalia
Čo všetko má obsahovať geometrický plán na oddelenie pozemku a čo je podmienkou oddelenia jeho časti na iného majiteľa? Ďakujem.

Re: Geometricky plan

Posted: 7.5.2018, 15:54
autor lukas
Geometrický plán podľa vašich požiadaviek vyhotoví geodet. Jeho povinnosťou je, aby geometrický plán obsahoval všetky potrebné náležitosti.