Strana 1 z 1

list vlastníctva

Posted: 3.12.2018, 10:47
autor anton
Dobrý deň, v apríly tohto roku som po dedickom konaní nadobudol byt. Ako dlho sa čaká na zmenu v liste vlastníctva - 7 mesiacov sa mi zdá pridlho. ďakujem

Re: list vlastníctva

Posted: 4.12.2018, 7:08
autor trillan
Dobrý deň.

Ak čakáte, že Vám bude doručený nový LV, tak na to zabudnite, tie sa už dávno neposielajú (max. by Vám mali zaslať oznámenie o zápise aj to len klasickou poštou).
Odporúčam si vlastníctvo bytu skontrolovať na web (napr. www.katasterportal.sk) alebo osobne na príslušnom katastrálnom odbore, a ak zistite, že k prepisu vlastníctva ešte nedošlo informujte sa priamo tam, kde je problém.

Zároveň Vás upozorňujem, že lehota zápisu (60 dní) nie je vykonávaná odo dňa, keď ste "ukončili" dedičské konanie, ale odo dňa, kedy bola právoplatná listina doručená na zápis do KN.