Strana 1 z 1

otázka z LV

Posted: 16.2.2019, 1:08
autor Lukas123
Prosím Vas neviete čo znamená v LV v časti iné údaje:
,,Pred ZMVM parcela EN č.828/3 a 829/19.´´.

Ďakujem za odpoveď .

Re: otázka z LV

Posted: 17.2.2019, 9:06
autor lukas
Parcela, ktorá je teraz zapísaná na LV, bola pred tvorbou ZMVM (základné mapy veľkej mierky), čo je obdobie 80 rokov minulého storočia, vedená ako parcely č. 828/3 a 829/19. Je to len informácia o minulom stave, ktorá však priamo nemá vplyv na terajšie vlastníctvo.