Strana 1 z 1

Bonita pozemku

Posted: 27.4.2019, 15:37
autor Jozef Hamorsky
Kto urcuje bonitu pozemku.

Re: Bonita pozemku

Posted: 29.4.2019, 6:26
autor trillan
Dobrý deň.

Odpoveď je štát a to formou platnej legislatívy. Nemýľte si bonitu pôdy s trhovou cenou, ta slúžila len kvôli dani a iným poplatkom, napr. vyňatie z PPF a podobne.

Bližšie info o vzniku, štruktúre, spôsobu určovania, presnosti, účelu a podobne nájdete napr. tu:

http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/bpej/bpej.aspx