Strana 1 z 1

Zmena v Pozemkovej knihe

Posted: 2.2.2020, 21:19
autor Slavco31
Na LV došlo v Pozemkovej knihe k zmene. Niekedy v roku 1936 došlo ku darovacej zmluve z otca na dcéru a bol spravený o tom zápis v pozemkovej knihe. Dar bol na viacerých vložkách pozemkovej knihy. Potom došlo ku ďalšej darovacej zmluve z dcéry na dcéru,kde je aj informácii o záložnom práve na dané parcely popísané v jednotlivých zložkách,ktoré zriadil ešte otec a prešlo tak až na vnučku. Ku konca roka 1939 došlo u jednej celej vložky ku prepisu na úplne cudzieho človeka na základe skutočnej držby zapísaného u súdu. Ide o vložku,ktorá tvorila podstatnú časť dedičstva. Výmaz záložného práva bol až v roku 1947. Otázkou je,či to bolo možné na základe zákona tej doby. Inak pozemky sa užívali aj v socializme,družstvo vzniklo až v niekedy v 1972. Túto skutočnosť som zistil až v terajšej dobe pri porovnávaní starých dokumentov z Pozemkovou knihou.

Re: Zmena v Pozemkovej knihe

Posted: 17.2.2020, 13:56
autor trillan
Dobrý deň.

Ak existoval právny titul (dôvod), na základe ktorého došlo k darovaniu, resp. k výmazu záložného práva a listina bola vyhotovená v zmysle platnej legislatívy (obsahovala všetky požadované náležitosti) nebol dôvod nevykonať zápis do pozemkovej knihy.

Užívanie nie je predmetom evidencie KN (okrem evidenčných listov) a nebolo ani predmetom pozemkovej knihy (tu slúžili iné nástroje - napr. "Mimopozemkovoknižné nadobudnutie vlastníctva" a pod.).

"Vydržanie" v tých rokoch bolo možné a to rôznymi spôsobmi - napr. pozemkovoknižným vydržaním, preukázaním skutočného držiteľa, vydržaním mimo pozemkovej knihy, nadobudnutím umelého prírastku a pod.