Strana 1 z 1

Zápis pozemkov do listu vlastníctva

Posted: 10.9.2012, 18:40
autor kapousta
Zdravým vás nevie niekto akú žiadosť treba na zapísanie pozemkov do listu vlastníctva ?? Ďakujem

Re: Zápis pozemkov do listu vlastníctva

Posted: 18.9.2012, 14:04
autor hana
Do listu vlastníctva je možne zapísať pozemky na základe pravného úkonu t.j. kúpnej, darovacej alebo zámennej zmluvy, osvedčenie o vydržaní,
alebo rozhodnutia o dedičstve. Ešte je možne zapísať na základe identifikácie parciel, alebo geometrického plánu, ale len vtedy ak ste vlastníkom na tzv. hluchom liste vlastníctva. / na liste vlastníctva je vlatsník na zaklade právnej listiny , ale nie sú zapísané parcely podľa registra EKN , CKN a le podľa pozemkovej knihy v poznámke listu vlastníctva./