Strana 1 z 1

zrušenie vecného bremena

Posted: 17.4.2017, 6:08
autor sisit
Dobrý deň, chcem sa opýtať či je možné zrušiť vecné bremeno mojich rodičov na byt ktorou som vlastníčkou ak mám na liste vlastníctva predbežné opatrenie nakladania s nehnuteľnosťou. A ešte či pri napísaní dohody o zrušení vecného bremena treba dať podpisy overiť notárom.
Ďakujem

Re: zrušenie vecného bremena

Posted: 19.4.2017, 7:47
autor trillan
Dobrý deň.

Toto je otázka, na ktorú sa takto nedá jednoznačne odpovedať nakoľko nie je jasné, či predbežné opatrenie, resp. žaloba sa týka aj tohto vecného bremena. Odporúčam sa obrátiť na právnika a hlavne ak takúto zmluvu predložíte na kataster vydokladovať, že predmetné vecne bremeno nebude predmetom súdneho konania (napr. aj vyjadrením súdu).
Overené podpisy v zmysle OZ sú samozrejmosť.