Strana 1 z 1

nový rodinný dom - vklad do katastra

Posted: 12.5.2014, 14:59
autor sladkosť
Zaujíma ma, ako možno žiadať vklad nového rodinného domu do katastra elektronicky. Príslušné tlačivo som na www-stránke nenašla. Ďalej či treba okrem Rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla (bolo Katastrálnemu úradu doručené Mestskou časťou), aj iné doklady a ktoré. Tiež aký poplatok a akým spôsobom treba za vklad uhradiť. Ďakujem za informácie.

Re: nový rodinný dom - vklad do katastra

Posted: 12.5.2014, 15:34
autor lukas
Ak to správne chápem, chcete len zapísať novú stavbu do katastra. Je to bez poplatku, elektronicky to nejde, viac v článku: Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Re: nový rodinný dom - vklad do katastra

Posted: 12.5.2014, 18:52
autor sladkosť
Ďakujem, pán Lukáš, veľmi ste mi pomohli.