Strana 1 z 1

Poschodie alebo podlažie

Posted: 12.11.2014, 14:09
autor catarina12
Dobrý deň,
potrebovala by som zistiť či na LV pri byte skratka "p." znamená poschodie alebo podlažie? ďakujem.

Re: Poschodie alebo podlažie

Posted: 12.11.2014, 15:14
autor trillan
Dobrý deň.

poschodie je súhrn miestností budovy v rovnakej úrovni nad prízemím: prvé, desiate p.;
podlažie je časť budovy ohraničená dvoma podlahami.

Z uvedeného vyplýva, že je možné použiť obe, a zrejme k omylu nedôjde. Na Vašu všeobecnú otázku takto jednoducho nie je možné odpovedať.

V podstate platí, že označenie nebýva úplne na LV rovnaké, takže ak chcete zistiť, ako to v skutočnosti je vyžiadajte si od pôvodného vlastníka alebo správcu pôvodnú projektovú dokumentáciu a ta skratka tam zodpovedá tomu čo je na LV (teda aspoň by to tak malo byť, nakoľko to bol podklad na prvotný zápis bytovky).

Re: Poschodie alebo podlažie

Posted: 6.6.2016, 19:23
autor Roman Horváth
Podlažie je jednoúrovňová časť budovy medzi podlahou a povalou.

Poschodie je časť domu na niektorom podlaží nad prízemím.

Ak budova nemá suterén, tak prízemie je prvé podlažie a prvé poschodie je druhé podlažie… (V listoch vlastníctva by malo byť uvádzané podlažie…)

Re: Poschodie alebo podlažie

Posted: 7.6.2016, 9:13
autor trillan
Dobrý deň.

Tak toto katastrálny zákon nerieši (a ani ho to nejak zásadne nezaujíma a ani to neprešetruje v teréne) a preto kataster zapíše vždy tak, ako je v doloženej listine (napr. znaleckom posudku). Inými slovami nie je možné teda povedať, čo by mal kataster uvádzať....je potrebne uviesť, čo by mali v zmysle stavebného zákona a iných noriem uvádzať projektanti a znalci.

Re: Poschodie alebo podlažie

Posted: 17.4.2017, 5:09
autor trillan
Ešte by som doplnil, že ak je v listine p. namiesto poschodia alebo podlažia, tak aj kataster uvedie toto iste.