Strana 1 z 1

Ochranné pásmo chráneného územia

Posted: 26.5.2015, 14:37
autor dana357
Dobrý deň,
v LV mám pri niektorých parcelách zápis: "Ochranné pásmo chráneného územia". Čo to znamená v praxi, hlavne ak by som chcela takýto pozemok predať? Vopred ďakujem za odpoveď.

Re: Ochranné pásmo chráneného územia

Posted: 26.5.2015, 14:57
autor lukas
Obmedzenia sú v zákone o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. V závislosti od toho, o aké ochranné pásmo ide, sú niektoré obmedzenia na činnosti, ktoré by mohli ohrozovať prírodu.