Strana 1 z 1

spoluvlastníctvo - ako sa mám "vymazať" z LV

Posted: 24.2.2016, 15:38
autor surodenec
Na vlastníckom liste sme dvaja súrodenci vo výmere každý 1/2 a ja som tam omylom. Ako mám postupovať, aby som bol vymazaný v 1/2 podiele a aby bol na LV len brat v 1/1. Kým vycestujem na kataster, prosím Vás o radu, ako mám postupovať, poplatky??? a hlavne, za akú dobu sa zmena na LV objaví.
Ďakujem

Re: spoluvlastníctvo - ako sa mám "vymazať" z LV

Posted: 24.2.2016, 18:09
autor lukas
Napíšte písomnú žiadosť o prešetrenie a opravu a podajte to na kataster. Pokiaľ máte listinu, podľa ktorej by mal byť vlastníkom len Výš brat, tak k žiadosti pripojte jej kópiu.
Keďže výsledkom prešetrenia bude poskytnutie informácie z katastra, môžu od Vás vypýtať 3 € (slovom: tri). Pokiaľ je tam skutočne chyba, tak katastrálny odbor má lehotu na vykonanie opravy 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch 90 dní od doručenia písomnej žiadosti o opravu chyby.

Re: spoluvlastníctvo - ako sa mám "vymazať" z LV

Posted: 26.2.2016, 19:18
autor surodenec
Ďakujem za odpoveď. Možno som mal upresniť, že "omyl" neurobil kataster, ale zrejme rodina dávno minulosti pri delení dedičstva a mňa pripísali omylom na ten LV (dom a priľahlý pozemok) , z ktorého sa potrebujem vymazať. Bol to "rodinný" omyl. Nestačí to len nahlásiť ako žiadosť o výmaz z vlastnej vôle a prevod vlastníckych práv na brata?

Re: spoluvlastníctvo - ako sa mám "vymazať" z LV

Posted: 27.2.2016, 8:04
autor lukas
V takom prípade kataster nemôže urobiť opravu - zrejme majú všetko v súlade s listinou, kde ste napísaný. Síce možno omylom, ale ste tam.

Potom spíšte s bratom darovaciu zmluvu a ten Váš podiel mu darujte. Budete musieť zaplatiť za overenie vášho podpisu (bratov netreba) a za návrh na vklad (66 €, pri podaní elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad zľava 15 €).

Re: spoluvlastníctvo - ako sa mám "vymazať" z LV

Posted: 27.2.2016, 8:56
autor surodenec
Ďakujem za vysvetlenie, bolo pre mňa veľkým prínosom. Pozdravujem a všetko dobré.