Strana 1 z 1

konanie o vklade

Posted: 16.4.2017, 21:58
autor Mária S.
Chcem sa spýtať, kto všetko spadá pod pojem účastník konania o vklade. Spomína sa prevodca a nadobúdateľ. Sú to len tieto dve osoby alebo okruh je rozšírený o ďalšie osoby. Vymedzenie zákonom je veľmi všeobecné pre moje potreby...ten koho sa právne úkony týkajú..