výnimka z drobenia prídomovej záhrady

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
J.J.

výnimka z drobenia prídomovej záhrady

Post autor J.J. » 22.5.2019, 16:34

Dobrý deň ,
našiel som Vašu stránku, tak som si Vám dovolil napísať a zdvorilo Vás požiadať o radu.
Otec nám spolu s neterou daroval prídomovú záhradu ktorá je funkčnou súčasťou rodinného domu, ktorý už na polovicu vlastníme. Na tejto parcele (záhrade) máme žumpu a schody vedúce do domu, bez nej nemožeme ani jeden ani druhý fungovať.
Bohužiaľ sa jedná o myjavské kopanice, kde (neviem prečo) niektoré kopanice sú extravilán a niektoré intravilán.
Bohužiaľ tá naša je extravilán.
Kataster odmietol realizovať zápis na dvoch vlastníkov a argummentuje zákonom č.180/1995.
Zákon č.180/1995 asi nebol vymyslený pre to aby šikanoval majiteľov prídomových záhrad a bránil im v plnohodnotnom spoluužívání záhrad.
Podľa mňa je tento zákon "deravý" a vobec neberie do úvahy, že už stoja nejaké domy so záhradami v extraviláne.
Ja nechcem ani stavať ani si zakladať záhradkársku osadu na svojej záhrade (možná výnimka). A nie sme ani pole ani les.
Sme niekoľko storočí fungujúca kopanica.
Neriešil ste náhodou podobný prípad ?
Neviete o nejakom prípade keď sa použil ako argument na výnimku, že sa jedná o Prídomovú záhradu ?
Ďakujem za radu a prajem pekný deň.

trillan

Re: výnimka z drobenia prídomovej záhrady

Post autor trillan » 23.5.2019, 7:20

Dobrý deň.

Vaša otázka je veľmi nepresná a zmätočná. Dá sa na ňu pozerať z dvoch aspektov a to z pohľadu katastra (nezapísanie listiny na dvoch vlastníkov) a pohľadu pozemkového odboru (viď Zákon č.180/1995).

Z pohľadu katastra predpokladám, že nie ste výhradnými vlastníkmi predmetných pozemkov a chcete ich nadobudnúť na základe predloženej listiny na zápis do KN (napr. vklad + geometrický plán) a hranice pozemkov evidované v katastrálnej mape nezodpovedajú užívaciemu stavu (v opačnom prípade by sa jednalo len o evidenčný zápis obnovenia pôvodnej vlastníckej hranice pozemku a to nepodlieha drobeniu v zmysle uvedeného zákona). V uvedenom prípade mate v podstate dve možnosti:
1. požiadate na príslušnom pozemkovom odbore o vyňatie z PPF.
2. požiadate o obec o vydanie stanoviska, že daná časť je určená na výstavbu (resp. požiadate o zmenu územného plánu obce, ak nie je táto časť zastavaná),
a následne spoločne s priloženou žiadosťou, listinou a prípadne aj geometrickým plánom požiadate o zmenu zápisu v KN.

PS: V užívaní (ako to sami uvádzate) Vás tento zákon žiadnym spôsobom neobmedzuje (stačí si napr. spraviť nájomne zmluvy s vlastníkmi "len na výmery").
PS2: To, že si niekto svojvoľne ohradil pozemok okolo chatky mu nedáva žiadny priestor, aby sa tam domáhal aj vlastníckych práv alebo výnimiek zo zákona....

J.J.

Re: výnimka z drobenia prídomovej záhrady

Post autor J.J. » 23.5.2019, 9:22

Upresním to:

Spolu s neterou vlastníme starý rodinný dom na kopaniciach (pomer 1/2 ku 1/2).
Jedná sa o historicky osídlenú kopanicu, ktorých je na Myjavských kopaniciach desiatky.
Nie je to žiadna chatka, ktorú sme si ohradili. Náš rod tam býva možno od 18. storočia.
Bohužiaľ sme neviem prečo extravilán.
Otec nám daroval darovacou zmluvou prídomovú záhradu, ktorá je okolo tohoto domu.
Je to náš sad, naša záhrada, na ktorej máme i žumpu a vstupné schodisko do domu.
Bez tejto záhrady nemožeme obaja v dome fungovať.
Len som sa chcel spýtať či existuje nejaká výnimka na toto, alebo nejaký precedens, alebo neviem čo.
Ale myslím, že Zákon č.180/1995 na takúto možnosť proste nemyslí.
Mal by mať o jednu výnimku viac, napríklad na prídomové záhrady historicky osídlených obydlí, ktoré z nejakých príčin sú v extraviláne.
Takýchto osád je v našej oblasti vela. A sú diskriminované na základe tohoto zákona. Napríklad vedľajšia osada je o niekoľko domov vätšia ale je evidovaná ako intravilán. Kedysi za socializmu to tak niekto proste rozhodol.
Nechcem fyzicky rozdeliť parcelu, len ju mať na polovicu tak ako rodinný dom, ktorý je s ňou funkčne spojený.

trillan

Re: výnimka z drobenia prídomovej záhrady

Post autor trillan » 24.5.2019, 8:05

Dobrý deň.

Úprimne celkom Vám nerozumiem.
Vôbec neuvádzate, ako vlastníte pozemok (len stavbu po 1/2-ici).
Ak Vám otec daroval aj predmetný pozemok po 1/2-ici, stačí si dať vyhotoviť GP a zmluvu a vysporiadaní spoluvlastníckych podielov (samozrejme, tak, aby každý mal prístup na pozemok).
Ak Vychádzam z toho, že "Nechcem fyzicky rozdeliť parcelu, len ju mať na polovicu tak ako rodinný dom, ktorý je s ňou funkčne spojený.", tak pozemok vlastní iba jeden a ten druhému prevedie (darovanie, kúpa) polovicu svojho podielu, v takomto prípade sa však nejedná o drobenie pozemkov a teda neprichádza do úvahy, že kataster by mal s tým nejaký problém v zmysle uvedeného zákona.

V podstate ani neviem, prečo chcete výnimku "z drobenia prídomovej záhrady", keď ju vlastne ani na prevod nepotrebujete.
Ak stavba a ohradená záhrada existovali už od nepamäti, tak pri mapovaní v teréne tieto hranice boli zakreslené a Vy ich máte evidované aj v katastrálnej mape, t.j. tiež nie je tu čo drobiť (samozrejme, ak sa tieto užívacie hranice oproti vlastníckym hraniciam antropologickou činnosťou nezmenili...ale na to Vám dá odpoveď len geodet v teréne)

V danej veci ma ešte napadá, že pre takéto účely v nedávnej minulosti existovala komisia, ktorá rozhodovala na základe skutočného stavu o zmene obvodu hranice intravilánu a extravilánu. V súčasnosti však pokiaľ viem (mam to od starostov) nič takéto zriadené nie je a teda oni sami sa s týmto problémom vysporiadať nevedia a obchádzajú to rôznymi spôsobmi, napr. aj takými ako som Vám minule uviedol....

PS: pojmem pridomová záhrada kataster a ani jeho legislatíva nepozná a ani ho nepoužíva.

trillan

Re: výnimka z drobenia prídomovej záhrady

Post autor trillan » 24.5.2019, 8:22

PS: Vás problém je zrejme len v tom, ako mate vyhotovený GP, predpokladám že schodom a studni, príp. iným objektom dal geodet samostatné číslo a preto Vám kataster odmietol zapísať listinu. V tomto prípade mám zato, že takéto objekty nie sú predmetom evidencie v katastri (Vy z nejakého dôvodu chcete alebo potrebujete, aby boli evidované) a teda Váš problém by nenastal, ak by tieto "hranice nezakresli, resp. zakreslil len tzv. "prislučením k pozemku" (nedal by im vlastnícku hranicu a ani nové parcelné číslo, resp. by nemenil pôvodnú hranici evidovanú v KN). V opačnom prípade sa jedná o nový stav (keďže pri mapovaní tieto objekty buď neexistovali alebo neboli predmetom evidencie vo vtedajšej evidencií) a teda kataster ich eviduje ako nové objekty a ich zápis teda musí vychádzať zo súčasne platnej legislatívy.
Zároveň platí, že pri mapovaní predmetný pozemok nebol na základe vtedajšieho skutočného stavu určený ako záhrada (druh pozemku mate uvedený na LV, prepokladám, že to bude orná pôda, t.t.p. alebo les....

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 2 hosť