Zrušenie záložného a predkupného práva na LV

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Eva18

Zrušenie záložného a predkupného práva na LV

Post by Eva18 »

Dobrý deň,
Dobrý deň, pri dedičskom konaní po mojej babke sa všetci súrodenci dohodli na tom, že na LV bude zapísaný iba jeden z dedičov a ostatní budú pod ťarchou zapísaní ako oprávnení zo zákonného záložného a predkupného práva. Teta , tá ktorá bola zapísaná ako vlastníčka v 1/1 ponúkla pozemok na odpredaj nájomcovi, družstvu. Samozrejme predchádzalo tomu umožnenie predkupného práva všetkým oprávneným. Moja mama ako jediná túto možnosť využila a ponúkla jej vyššiu sumu. Uzavreli medzi sebou kúpnu zmluvu. A teraz sa chcem spýtať... kto musí požiadať o výmaz záložného a predkupného práva? Aby to už v Ťarchách na LV nefigurovalo. Je treba urobiť nejakú zmluvu? S každou oprávnenou osobou ?
Ďakujem

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest